Om webbplatsen | Kontakt

Välkommen till gunnheden.se

På min hemsida kommer jag i bloggform att framföra mina personliga åsikter om inget annat anges. Förutom aktuella funderingar har jag några specialområden som framgår av länkarna ovan och som jag särskilt kommer att kommentera.

Välkommen till min hemsida!

Staten tar ut för höga skatter

62 000 000 000 kr blev överskottet i förra årets statsbudget. Tusen miljarder fick staten in och niohundrafyrtio miljarder kostade det att driva runt staten avrundat. Härtill kommer ett antal miljarder som kan sparas in på onödigheter. Nog har vi i alla fall råd med seriösa pensioner i det här landet.

https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/kraftigt-overskott-i-statens-budget/

Sockerskatt ett bra skattealternativ!

Många U-länder har sockerskatt för att förbättra folkhälsan och studier visar att skatten har en hälsofrämjande effekt. Det vore också bra om man sänkte skatterna för utsatta grupper och bl.a. skatten på onödigt vitt socker. Det finns andra sätt att få socker i blodet än det raffinerade sockret. Det är mycket bättre med drycker som har normalt fruktsocker än läskedrycker som bara förstör hälsan. Märkligt att dylika drycker får säljas.
Ps. ett litet tillägg med hänsyn till inlägget ovan så kan löneskatten sänkas med budgetöverskottet och en sockerskatt Ds. 
https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/kraftigt-overskott-i-statens-budget/ 

Detta är ett gratistips till politiker som vill bli populära.

Partitrohet är nog av övergående natur!

Med åren så fokuserar jag mer på person än på parti och det kan bli olika valsedlar i alla tre valen i höst. Partierna i Sverige är så lika att det bara skiljer på marginalen och det blir istället ett fokus på partiföreträdarna. Personligen har jag svårt att bli helig på någon partitro. Att gå i led och lyda den store ledaren är inget för mig. Det handlar om sunt förnuft och mesta möjliga effektivitet och svensk demokrati  för varje skattekrona.

Det finns skit i alla partier och den som säger något annat ljuger. Det finns också givetvis  mycket gott i alla partier och företrädare som verkligen är uppfyllda av sitt uppdrag. Ibland kan det vara svårt att upptäcka karriäristen men det visar sig till slut. Det är nästan lite läskigt med folk som hela livet är partitrogna och inte är det av ideella skäl eftersom partierna ändrar sin ideologi över tid. Inte ens de rödaste av de röda kommunisterna i Kina bedriver en socialistisk politik år 2018.

Svenska politiker alltmer obegripliga!

Sverige talar inte med exempelvis Ryssland men är djupt involverade med kontakter i Nordkorea och en hög minister därifrån bjuds in. Det är samma sak med olika diktaturer i Afrika och Mellanöstern. Det är bra att man talar med varandra då kan det mesta lösas men det är obegripligt varför det är så svårt att föra samtal med Ryssland och på hemmaplan Sverigedemokraterna. Om det är några man ska ha dialog med i första hand så är de ens grannar. Det är genom samtal och dialog de stora frågorna löses och det försvårar skadlig nationalism. 

Föreningslivet en hotad storhet!

Vi som varit aktiva i föreningslivet hela livet blir något av nördar. I början var det rena grekiskan med alla formkrav men det blev till nyttigheter varefter. Det är brist på förtroendevalda just nu men så har det nog alltid varit och när någon väl  kommer in så är det svårt att sluta. 

Lärandet i en förening är ovärderligt och är jag var med och anställde folk så var föreningserfarenhet mycket meriterande. Där lärde man sig skriva, organisera, leda, ekonomisk redovisning, tala offentligt och ta ansvar.  Det är minst lika stort som en högskoleexamen. Har man båda de två meriterna då är man oslagbar i rekryteringsprocessen.

Internationella kvinnodagen, gubbvälde eller kärringvälde!

Vi har kommit en bit i jämställdhetsfrågorna mellan kvinnor och män. Fler och fler blir ledare i både företag , organisationer men kanske främst i offentlig verksamhet där kvinnor dominerar. 

Under mina år har jag sett massor av dåliga manliga chefer och förtroendemän som härskat eller underlåtit att driva verksamheten framåt. Tyvärr ser jag samma tendens i kvinnors ledarskap de är inte bättre de är lika bra eller lika dåliga. 

Det finns lika många stolpskott i ledarskapet hos kvinnor som hos män och tyvärr är procenten dåliga ledare större hos de som står i första ledet av både män och kvinnor och själva tycker de ska bli ledare. Precis som hos män finns oftast de bästa ledaregenskaperna i de ödmjukare hierarkileden nummer två och tre som inte så gärna vill ta steget uppåt.

En bra bok att läsa är Animal Farm av George Orwell den visar med all tydlighet hur all makt korrumperar och förstör om man inte ser upp.

Fanatism och religioner skrämmer mig!

Människor som blir fanatiska i sin tro eller annan övertygelse tänker oftast iste klart. Vi har ett öppet sekulärt samhälle byggt på lag. Att då väga in religiösa lagar eller familjära  övertygelser i en domarsituation som hände i Solna Tingsrätt av några nämndemän borde ligga inom ramen för straffbar handling. Visst finns det vissa utrymmen att tillämpa svensk lag men att fria fån misshandel och hävda att frågan borde lösts av familjen verkar väl magstarkt.

Under min livstid har jag märkt hur vi människor gärna blir fanatiska i vår roll i en organisation och med siktet i backspegeln så får jag nog också inordnat mig mer eller mindre i den rollen. Det har ju funnits en spärr men för vissa spårar det ur och vi måste bli mer ”syntetiska” i vårt beteende när man uppträder i grupp.

Stiger havsnivån verkligen!

Det ä för mig en gåta hur någon kan räkna ut och mäta att havsytan har stigit med ”en millimeter”. Lyssnar man på SMHI i Sverige så är vattenståndet runt Sveriges kuster varierande idag är medelvattenståndet nästan en halvmeter under medelvattenståndet. Det är mycket sällan en halvmeter över medelvattenståndet och på många platser har tidvattnet upp till 20 meters variation. Härtill kommer en avdunstning som inte är beräkningsbar ner på millimeternivå.

 Alla floder på jordklotet rinner ut i havet med olika tillrinning beroende på nederbörd och andra händelser. Det sker jordbävningar och förskjutning av kontinentalsocklar varvid havet får mer eller mindre utrymme. För att ytterligare försvåra millimeterberäkningar av havsytan så är jorden rund.

När alla mina frågor är besvarade ska jag tro på domedagsprofeterna nu är de bara exhibitionister.

Alfahannen kan dresseras men inte omvända!

Det finns en biologisk funktion hos däggdjuren och dit hänför jag mänskligheten som har en mycket grundläggande fortplantningsdrift som inte ens #metoo kan ändra på. Det man kan göra är att uppfostra till behärskning och här kan vi nog lära av Buddismen. Den har metoder till självbehärskning som inte andra livsfilosofier inte har. '

Särskilt män och har en mycket stark sexualdrift och så är det med de flesta däggdjur.  De flesta lär sig behärska sin drift och kunna uppträda på ett respektfullt sätt men några behöver faktiskt utbildas att behärska sig. Kvinnor är lite mer komplicerade och ligger utanför mitt kompetensområde. Men helt klart visar alla har gjort snedsteg under livet och att kvinnorna också gillar att ha sex med rätt man. 

Detta komplicerade tillstånd har vi dessutom reglerat i lag. För det mesta funkar det och inga lagbrott eller övergrepp sker vilket egentligen är fantastiskt. Enkelt kan man väl sammanfatta det så att det handlar om att lyfta sig upp till mänskligt beteende och respekt för andra. Man kan jämföra sexuella övergrepp med de som slåss de ligger under den mänskliga nivån och att anse som ”ickemänniskor”.

Miljoner människor är på flykt, lösningen finns i närområdet!

Vår goda sida växer oftast när vi ser lidande som flyktingar och tiggare i vår omedelbara närhet och det är ju en fin mänskligt egenskap. Men lurar vi inte oss själva, vi hjälper bara en promille av de lidande och knappast de som har det värst. De stora flyktingströmmarna och globaliseringen innebär att systemet för humanitär hjälp måste bli i tiden och inte vara en relik från 1950-talet.

Mycket större ansträngningar måste göras i närområdet till en konflikt där den humanitära och olika idéer för den lidandes framtid. Visst kan vi ordna med gigantiska folkomflyttningar men sker detta okontrollerat kommer hela den humanitära civilisationen att hotas. Vi behöver större kreativitet att hjälpa lidande än att kasta åt dem ett mynt i en mugg eller ta emot ett fåtal från krigszoner. Vart finns nytänkandet och kreativiteten. 

Elaka Nationer som beter sig mot sin egen befolkning och krigar måste när inget annat hjälper likt ett företag som beter sig i oordnade former sättas i konkurs och ledningen avsättas. Här finns tyvärr ingen annan lösning än ett militärt ingripande från någon slags världspolis. Oftast har sådana ingripanden misslyckats om inte den egna befolkningen deltar i omdaningen. Ibland hamnar ändå befolkningen ur askan in i elden. Men att bara hjälpa ett fåtal är inte humant.