Om webbplatsen | Kontakt

Tack till alla bloggläsare och till mig själv för ett pensionärsår!

Idag är det exakt ett år sedan jag började skriva mina kåserier på den här sidan. Det är också lika lång tid sedan jag gick med avtalspension från tullverket. Jag har skrivit någonting nästan varje dag med möjligtvis några undantag. Det har varit bra för hjärnan att skriva och hålla igång pekfingrarna på tangentbordet. En del inlägg är väl inte i världsklass medan några är jag riktigt stolt över.

Att skriva blogg är ju inte riktigt lika förpliktigande när det gäller saklighet som att skriva ett officiellt dokument. Det är mer ”ett snackforum” och det tror jag vi börjar vänja oss vid även om officiella personer tas på orden de skriver. Ordet har ju blivit mer vaktat sedan det började spelas in och det kom i tryckt form. En hel del mustigheter har försvunnit. Jag hoppas verkligen bloggandet kan bidra till ett mustigare språkbruk.

Att vara pensionär är en stor omställning, det är en vandring från centrum till en mer perifer utsiktspost. Det gäller att ha meningsfull sysselsättning annars tror jag man far illa. Att bara gå hem och vila är livsfarligt. Det gäller att ha både hjärna och kropp i fullt arbete och helst sådant som man inte gjorde förr. Egentligen är det samhällsslöseri att inte ta tillvara pensionärerna mer än man gör.

Världen har en utmaning i att ta tillvara en stor resurs pensionärer på ett annat sätt än det sätt dagens arbetsliv är uppbyggt. Det fungerade i det gamla bondesamhället och det behövs ett filosofiskt tänkande för dagens och kommande samhällen där den andra delen av livet tas tillvara i samhällets alla delar. Här har pensionärsorganisationerna ett stort uppdrag för ingen annan kommer att göra det.

Har de alla hönsen hemma?

Jag förstår inte hur miljöpartiet och vänsterpartiet tänker när de är emot förbifart Stockholm. De påstår att det är bättre att bygga ut kollektivtrafiken. Man undrar om de har ”alla hönsen hemma”. En förbifart är ju till för att de som skall förbi Stockholm med stora lastfordon eller privatpersoner på genomresa som helst inte vill se Stockholm. Hur kollektivtrafiken kan komma in i det sammanhanget har jag svårt att förstå.

Man behöver ju inte vara särskilt begåvad för att förstå att lastfordon och andra vägtrafikanter inte kan ta kollektivtrafiken genom Stockholm. Om det nu gick att lasta en långtradare på pendeltåget så vore det av transportsäkerhetsskäl mycket olämpligt. Vi har aldrig haft så många bilar i Sverige som nu då måste det ju finnas vägar och särskilt förbifarter. Det behövs också stora campningar kring Stockholm så att besökarna kan ställa bilarna utanför stan och åka kollektivt. På Mälaröarna finns det massor av lämpliga åkrar för t.ex. husvagnscamping.

När jag nu är inne på miljöpartiet så vill de ju avskaffa ROT- och RUT-avdraget för att de är orättvisa. Istället vill de sänka momsen på tjänster som restaurangbesök och hårklippning. Har man råd att gå på krogen då har man råd att betala moms. Beträffande billigare hårklippning så är det en orättvisa mot mig för jag har inget hår. Med ålders rätt har jag fått en helt annan syn på rättvisa och miljöpartiet står inte för seklernas innovationer i det sammanhanget.

Politikerna döljer eller förstår inte sanningen i pensionsfrågan!

Det är positivt att regeringen tar tag i straffbeskattningen av pensionärerna och den borgerliga alliansen har det bästa budet hittills. Det är trågigt att se att den S märkte vice ordföranden Veronica Palm i socialförsäkringsutskottet av valtekniska skäl tackar nej till en kompromiss i den viktigare nivåfrågan. En liten summa, men ändå det visar på ett föråldrat synsätt av en ung politiker.

Det är i nivåfrågan och den bristande följsamheten till löneutvecklingen som pensionsproblematiken ligger. Här har alla riksdagspolitiker och de avtalsslutande parterna ansvaret. De tiger som muren om den medvetna urholkningen av pensionerna och det är bara en liten krets de behöver måste ta sakdebatten med.

Flertalet av politikerna, arbetsmarknadens parter och de flesta pensionärerna begriper inte hur dåligt uppräkningssystemet är konstruerat. Pensionärerna ser en minskning i ”pensionskuvertet” men den sker så långsamt så när det framstår som ett problem då är det för sent. Det är som att börja bada i kallt vatten, det tar lång tid innan man blir kokt om man ökar temperaturen sakta men då är det för sent.

Under fliken Veteraner ovan och under rubriken ”Några fakta i pensionsdebatten” kan du få fakta om pensionssystemet. Använd gärna artikeln i valrörelsen och begär svar av dem du tänker rösta på. SPRF:s pensionsexpert har tagit fram underlaget. Intressant i sammanhanget är att en av grundarna av SPRF var en tulltjänsteman i Helsingborg. Han såg redan på 1930-talet vartåt ”det barkade”.

Sommartid en fullständigt onödig förrättning?

Sommartid är numera mångtydigt idag är det klockans förhållande till solståndet som ger oss ett uppdrag att ställa om alla klockor. Datorn klarar sig själv medan väckarklockan, bilen, vägguren och andra timers kräver sin tid. Förutom att det ställer till besvär så påverkar det vår sömn. För några av oss sker omställningen snabbt andra har svårt att anpassa sig.

Jag är motståndare till sommartid det finns ingen anledning att styra och ställa med klockan. Det finns fler nackdelar än fördelar. På våren och försommaren är det en timme kallare på morgonen och i Sverige där solen på sommaren lyser långt in på kvällen ändå finns det ingen anledning att hålla på med att ställa om klockor. Det är väl ingen större fråga men den är helt onödig.

Det som skiljer oss människor från andra varelser är att vi mäter tiden och då tycker jag att det finns all anledning att vara konsekvent och inte hålla på att flytta timmar. Ett misslyckat försök med sommartid gjordes tydligen i Sverige 1916. Kanske var man klokare då åtminstone fram till 1980-talet då sommartid infördes igen.

Den energibesparing som görs är marginell och för oss i nordligare delen av jordklotet kan vi mycket väl avstå från sommartid. Länderna kring ekvatorn har inte sommartid av naturliga skäl. Ett enda skäl finns och det är kommunikationen med övriga Europa där möjligtvis Mellaneuropa har någon nytta av sommartid.

Förenkla formalia i föreningslivet!

Årsmöten av alla de slag passerar nu revy. Det är ett hästjobb som görs av många människor där resultatet av deras arbete bara läggs till handlingarna. Det har skrivits verksamhetsberättelser, resultat och balansräkningar och revisorerna har tagit del och kanske förstått nästan allt. Det mesta är helt ok och skulle det vara något fel så är det oftast ett bagatellmisstag.

Vi är säkert en miljon svenskar som lyssnat till all formalia och läst. Min fundering är att den kraft som nu läggs på formalia kanske skulle kunna användas bättre i kreativt syfte och utveckla verksamheten. Självklart måste det vara en viss ordning och särskilt i större verksamheter men i små ideella föreningar borde man fundera över byråkratin och avsevärt förenkla.

Jag tycker det är bra att regeringen förenklar för mindre aktiebolag och att de slipper en kostnad på 20-25 tusen kronor för obligatorisk revision. Det finns en viss risk att fusket ökar men man kan fuska även om man har en revisor. I mindre ideella föreningar har vi ju bara valda revisorer men det skulle behövas en stadgereform som förenklade för verksamheter.

Visserligen förfogar årsmötet över stadgarna men det borde finnas en norm att luta sig mot om man vill förenkla. Jag tror att dagens ganska omfattande regelverk kring föreningar avskräcker många från att aktivera sig. Kanske är det läge för någon form av föreningsportal där alla kan hämta hem en förenklad skriv- och kassabyråkrati.

Allt som tickar är inte tid och bomber!

Idag spärrades min genomfartsväg mot Stockholm av eftersom man misstänkte att det var en bomb i en ryggsäck som låg intill vägen. Det tickade i ryggsäcken och en något märklig analys slutade i att det kunde vara en tidsinställd bomb. Fråga två borde ha varit vem f-n vill spränga en bomb i Stuvsta. Sedan 20 år är väl alla timers elektroniska och de tickar inte. James Bond har desarmerat sådana i över 30 år.

Kanske har den polis som tog det säkra före det osäkra läst lite för mycket Kalle Anka och Björnligan. Min analys om jag hittar något som tickar i en väska så är det Antikrundan som glömt en väckarklocka från 1950-talet. Den här gången var det en sk. metronom som låg i ryggsäcken. En metronom är bra för att hålla takten när man skall spela ett instrument.

På TV såg jag att till och med bondgubbarna i Afghanistan har elektroniska grejor när de angriper NATO styrkorna. Det är nog bara i Sverige polisen tror att allt som tickar är en bomb. Det är nog bättre att se upp om det inte tickar. Nu är inte jag någon bombexpert och kanske har helt fel men då brukar man få reda på det.

Metronomen härstammar från 1816 men finns faktiskt i elektroniskt utförande numera. Slutsatsen av det hela blir att någonstans i Stockholm hade en musiker svårt att hålla takten och några i Stuvsta fick svårt att hålla tiden idag.

Slopa ordet ni i ordlistan!

Dureformen måste nu få fullt genomslag så att det även går att säga du till kungen. Idag är ordet du så neutralt så det går att använda i alla sammanhang. När jag växte upp var ni ett vanligt tilltal till äldre och överhöghet. Jag tycker engelskans you visar vägen. Det är föråldrat och i viss mån förnedrande för den tilltalande att använda ni.

Det är nu dags för Victoria att löpa linan fullt ut och acceptera ordet du. Det ligger inget nedsättande i det. Jag tror att den SVT journalist som intervjuade kungen i OS satte ”sista spiken” i du-kistan när han duade kungen. Det finns betydligt intressantare ord som behöver flera nyanser. Pensionär är ett sådant begrepp som numera inte är entydigt.

Vilken av allianserna kommer att förlora valet på pensionärsrösterna!

Det är få som sätter sig in i pensionsproblematiken. Av de uttalande jag hör från politikerna så pratar de på och glider undan utan att riktigt förstå. De friserar problemen genom att använda relativt låga procentsatser som för de högst avlönade ger mycket i plånboken. För pensionärerna blir ett tillskott på några procent enbart en nullitet. SPRF pensionsexpert Karl-Olov Hedler har räknat ut hur det sannolikt blir och jag citerar direkt ur hans argumentation.

”Den kalkylerade nedräkningen av pensionerna för år 2011 med minst 4,5 procent blir en politiskt het fråga, samtidigt som lönerna för de yrkesaktiva höjs med i genomsnitt ca 2,5 procent. Räknat för tvåårsperioden 2010-2011 innebär en nedräkning av pensionerna med 3+4,5 procent en inkomstförsämring brutto med ca 900 kr/ mån för medelpensionären (ca 12 000 kr/mån). För medellöntagaren (ca 25 000 kr/mån) höjs samtidigt lönen med lågt räknat 5,5 procent, dvs. med ca 1400 kr/mån. På två år ökar således inkomstklyftan brutto med ca 2 300 kr/mån. Dessutom innebär jobbskatteavdraget för pensionärerna en negativ skillnad netto om ca 1300 kr/mån”.

Så illa är det och pensionsmyndigheten verkar också ha friserat sina siffror enligt en jämförelse med ekonomistyrningsverket. För en pensionär som får 12000 brutto i månade betyder ett minus om 1300 kr netto mer än för den som tjänar 25000 kr. Det pågår en inte helt enkel sifferexercis som likt en trollkarl förändrar hela verklighetsbilden och det är inte hos SPRF trollkarlarna finns.

Det gick kanske att krångla till det och vilseleda tidigare generationer men nu kommer en stor ny generation in i pensionssystemet. Det skall bli intressant att följa valrörelsen min röst är inte bunden till någon av de båda allianserna för närvarande. Bästa bud får min röst.

Tomater o gurka är dyrt vatten!

Dagens tomater och gurka smakar ingenting på vintern. Förmodligen beror det på att de inte längre växer i jord utan bara tillförs någon form av näringslösning. Så är det åtminstone när det gäller paprika. Hur smaklösa får våra grönsaker bli.

Debatten går intensivt och högljutt om vår köttförbrukning. Kött smakar fortfarande det gör inte vissa grönsaker. När det gäller grönsaksodling då är det förvånansvärt tyst. Det kanske finns någon tomatkrydda att tillföra så det smakar tomat.

Det är nästan ocker att ta 40 kr kilot för helt smaklösa tomater. Tomater skall odlas i koskit då får de den bästa smaken även om det känns lite äckligt att tänka på. Nog måste det väl gå att få smak på tomater och gurka på något sätt. Utseendemässigt är de ju fulländade men smaken den har man helt glömt bort. Krögaren Karl-Jan var på väg att ta fram någon form av smakgaranti på produkter. Det är hög tid att köra hårt med det kravet. Nu baseras priset på det vackra skalet.

När jag går i stormarknaden och ser dessa vackra tomater så associerar jag dessa till någon form av röd vattenförpackning inbäddat i ett smaklöst fruktkött. Det är mer smak på vissa plastflaskeförpackade vattensorter än en tomat. Visst är det snyggt med ett fint skal oavsett det är en människa eller tomat men jag gillar ett smakfullt och intressant innehåll bättre än ett tomt vackert skal.

På narkotikaspaning i avloppet!

Genom att ta prover på avloppsvattnet i Stockholm kan det uppskattas att ca:3000 doser intas varje helg. Hur tillförlitlig den här metoden är kan man alltid diskutera men resultatet är intressant och borde följas upp, jag tror att det är fler. Risken är ju att kokainbrukarna kissar ute på gatorna i fortsättningen även om jag inte tror att det blir så. Här handlar det om människor som vill ha en fin fasad och då väljer man ett normalbeteende vid toalettbesök.

Det skulle vara intressant att fortsätta med den här mätmetoden och förfina den och då är det bara att räkna baklänges hur mycket som slinker förbi tull och polis. Idag famlar vi när det gäller narkotikabrukets omfattning. Tullens beslag som är de största är ju intressanta att ha som en statistisk parameter. Nu minskar man tullnärvaron och det försämrar tillförlitligheten. När det gäller större narkotikabeslag så torde tullen normalt upptäcka 10 % och då är narkotikan i koncentrerad form. Jag tror den upptäcktssiffran är betydligt lägre när det gäller kokain.

Det är oerhört viktigt att narkotikabekämpningen hålls på en hög effektivitetsnivå så vi slipper att hamna i samma missbruk som finns i övriga Europa och USA. Det är ungdomarna som är i riskzonen och de är vår viktigaste samhällsresurs som inte får gå förlorad. Ett grundfundament är tullens närvaro med hundar och teknisk utrustning även vid de inre gränserna mot EU-länderna. Ett bevis på detta är norska tullens rekordbeslag av narkotika vid deras gräns mot Sverige.

Arkiv