Om webbplatsen | Kontakt

Motorförarnas Helnykterhetsförbund är ur tiden!

Motorförarnas Helnykterhetsförbund aviserade att de vill att alla som kommer med en färja skall blåsa i en alkotest innan en bom kan öppnas och den nyktre får köra vidare. De måste leva i en skyddad verkstad, har de aldrig sett en fullastad färja lägga till och kanske 300 fordon skall köra iland. Båten skall sedan lasta lika många bilar och lämna kajen efter en timme.

Vem skall ta hand om den som genom alkoholmarkering stoppar hela lossningen. Nej mina herrar det här gick för 30 år sedan nu måste det till andra lösningar än en ny tullbom. Vilka rådgivare har den här föreningen, de verkar inte ha kört ombord på en färja de senaste 40 åren. För lastbilar finns eller fanns en sådan här bom på prov i Trelleborg men problemet är att bemanna och ta hand om fel och fyllerister.

Idag har tullen, polisen och kustbevakningen befogenheter att ta alkoholutandningsprov och utreda dessa brott. Det måste väl räcka med tre myndigheters uppmärksamhet i hamnarna. Nog måste det väl år 2011 finnas en annan modernare metod än en tullbom för att stävja rattfylleriet.

Vi äro alla Neandertalare?

Jag läste häromdagen att vi som bor norrut i världen har gener från Neandertalarna och det kunde man ju förstå. Vilken klok människa skulle bosätta sig i den kalla nord när det finns varmare trakter. Det verkar inte som vi var starkare på något sätt eftersom de invaderande Homo Sapiens slog ihjäl männen och parade sig med kvinnorna. Och här är vi tjocka släkten till Neandertalarna och det känns nästan bättre än att skryta med att man är släkt med vikingarna. Detta om man bortser från utseendet.

Det känns verkligen att ha riktiga djupa rötter när man är släkt med ”Neandertalarna”. Nåväl man kan väl gå ännu längre tillbaka men det är nog inte lika hedrande. Neandertalarna måste ha varit riktiga hårdingar ändå eftersom de slogs med mammutar och sabeltandade tigrar. Neandertalarna var högväxta och muskulösa med en hjärnvolym som var något större än vår stod det på Google och det känner man ju gärna igen sig i.

I en annan text framställdes Neandertalaren som icke människa och det känner man ju inte igen sig i. Det är ju också förbjudet att para sig mellan människa och djur. Nåväl jag tycker att Neandertalarnas gener skött sig bra och skapat ett välskött humanistiskt samhälle här uppe i den kalla nord. Det har gått 25 000 år sedan släkten dog ut så generna har nog förhoppningsvis genomgått en viss förädling. Något som mina ovänner inte tycker.

Ingen riktig mor lämnar sina barn i en krigszon!

Jag blir uppriktigt förbannad när jag ser en mor från Somalia som lämnat sina omyndiga barn i en krigszon. Ingen riktig mor eller far lämnar sina barn i sticket oavsett vilka förhållanden det är. Enbart om de av tvång skiljs från sina barn är det tillåtet. Jag skulle aldrig ha förlåtit min mor om hon övergett mig i en krigszon och jag vet att hon aldrig skulle ha gjort det. Hon hade på plats slagits till sista blodsdroppen.

Jag hoppas verkligen att det finns en rimlig förklaring till denna flykt från sina barn. Riksdagen måste vara tydliga när de skall pröva den här frågan. Jag kan bara känna förakt för en mor som överger sina barn och hon bör omedelbart återvända till deras beskydd. Jag tycker inte vi skall acceptera ett sådant förhållningssätt till barn.

Bra gjort Tullverket!

Igår kunde jag läsa i DN att tullen i ett internationellt projekt kunnat ringa in bombmannen och monstret i Oslo genom en internationell kontroll av handel med ämnen som kan användas som sprängmedel. SÄPO i Norge reagerade inte på underrättelsen från tullen vilket är en miss i arbetet. Det är bra att tullen i sina internationella samverkansorganisationer fångar in den här typen av illgärningsmän. Men underrättelseanalysen hos mottagande myndighet måste bli smartare.

Hade monstret i Oslo registrerats som militant hade det blivit träff. En samkörning med vapenregistret hade varit klädsamt då hade en klocka kanske ringt. Underrättelsetjänsten måste få möjligheter att samköra register och i det här fallet hade i alla fall jag reagerat. En man som har automatvapen och importerar ”sprängmedel” måste omedelbart sättas under observation.

Bra gjort av tullväsendet och i alla stora händelser så finns tullen där på ett eller annat sätt. Var rädd om den samhällsresursen och det är bra att de senaste tio årens idiotnedskärningar nu upphört.

Klokt av M att lämna kyrkopolitiken!

Bra att M lämnar det partipolitiska inflytandet i Svenska Kyrkan. I dagens sekuläriserade samhälle är det bra att politiken distanserar sig från religionen av vad slag den vara månde. Religionen skall inte ha något med svensk politik och lagstiftning att göra. Vi har kommit långt i Sverige och religionen hör inte hemma i det politiska systemet.

Det vore bra om S och andra politiker följde efter M så att vårt samhällssystem enbart baseras på partipolitik och en humanistisk grundsyn.  Vi har sedan länge lämnat lagar stiftade av gud. Förhoppningsvis bygger politiker numera sin makt på realiteter och humanism och inte på osannolika berättelser ur någon slags heliga böcker. Låt gärna det humanistiska budskapet i Bibeln, Koranen och andra trosläror vara grundteser i ett filantropiskt budskap men politiken är alltid överordnad. 

Inga sharialagar, bibeltexter får utgöra grund för politik och lagstiftning. Det vore att gå två hundra år tillbaka i tiden. Med dagens internationella samhälle gäller det verkligen att hålla en rågång mot religionen. USA har lyckats bra med detta men det är dags att gå ett steg längre när snart alla religioner skall samsas i ett land. Jag tror på humanismen och där döms ingen av gudar utan av och för sina gärningar.

Ålen nästan invaderar havet utanför Listerlandet!

Igår fick jag förmånen att följa med en av kustfiskarna på Listerlandet som fiskar ål på ett miljösäkert och hållbart sätt. Det blev en stor fångst för att vara så här års ungefär 100 ålar hade simmat in i ryssjan. Det här fisket bedrivs med försiktighet sedan 100 tals år och det de här fiskarna inte vet om ål är inte värt att känna till.

Det är ingen brist på ål i den här delen av Östersjön och forskarna har helt fel och varför de basunerar ut sitt krisbudskap det vet ingen. Antingen vill de vara med i TV eller så vill de leva på ett falskt krisbudskap genom att få ett forskningsbidrag som de fuskar till sig. De senaste sju åren har fångsterna tilltagit och forskarna säger något annat. Jag tolkar det som ren och skär lögn.

Ålen är en fisk som man vet väldigt lite om. Den simmar ut i Atlanten och sen vet man inte. Det är en myt att de simmar till Saragassohavet. Ingen ål har hittats där. Den som fångas är på väg ut från Östersjön och den har ingen analöppning öppen längre och den har inget i sina tarmar. Den tycks leva på hullet och har ett beteende som endast ett fåtal fiskare numera har kunskap om. Forskarna borde fråga de som har generationers erfarenhet om ålen, där finns mycket vetenskapligt underlag att hämta.

Friluftsteatern en sällsynt kulturhöjdare

När jag var liten fanns det en friluftsteater i Tantolunden i Stockholm och där var Julia Caesar stjärnan. Nu är den riven och Tanto har en Pridefestival som inte kan leva upp till en friluftsteaters kvaliteter. Julia fick och kunde överrösta tågen som passerade förbi på stambanan alldeles intill. Den teatern är nedlagd för 50 år sedan men det finns en värdig ersättare i tiden i Helsingborg med modern repertoar och teknik.

Ersättaren heter Fredriksdalsteatern i Helsingborg där Eva Rydberg under bar himmel hade premiär den 17 juni med Viva la Greta. Jag hade förmånen att se den föreställningen under sensommaren och det är en härlig upplevelse att uppleva teater under bar himmel. Vi behöver skratta för att överleva och här har du alla möjligheter.

Nu är det sista veckan så har du vägarna förbi Helsingborg så tveka inte. Biljettpriset är värt varenda öre.

Journalister får inte gå över lik för att tjäna pengar!

Idag var det dags igen att dra fram en dålig sida hos IKEAS grundare och det var någon form av nazistisk böjelse i ungdomen. Det den unge jornalisten inte verkar veta att på den tiden vimlade det av folk med nazistiska och kommunistiska böjelser. De flesta kom på bättre tankar och merparten är döda eller långt från det medvetna livet. Kamprad är idag en man jag beundrar och vem av oss har inte gjort en dumhet när vi var unga.

De flesta av oss har släktingar med nazistiska och kommunistiska böjelser från 1940-50 talet och jag vet inte vilken tro som var värst om man tittar på antal mördade av förgrundsfigurerna Hitler eller Stalin. Båda var massmördare den ena dödade av rasistiska skäl den andra sina motståndare eller bara för att han var sinnessjukt misstänksam.

Det vore klädsamt om journalister kunde hänga ut de som var kommunister under den tid Stalin härskade. De är medlöpare till nackskott och Gulag och förtjänar att stå vid skampålen. Det finns i ett historiskt perspektiv egentligen bara en helt ren politisk åskådning under dessa år och det är socialdemokratin som alltid har varit en humanistiskt och fredskämpande organisation. Nu är alla politiska partier på den planhalvan.

Kommunister och nazister är samma skrot och korn i ett historisk perspektiv. De borde skinnflås av media på samma sätt. Vi har alla döda eller levande släktingar som med den tidens värderingar som trodde att de var på rätt väg.

Gubbe eller min herre!

Tant låter lite mer seriöst än gumma och gubbe, min herre kanske är i linje med tant. För min del föredrar jag att bli tilltalad med mitt namn eller min herre eller du. Orden  och värderingarna av ord förändras ständigt och till detta kan man lägga helt personliga värderingar. Det är viktigt att äldre personer respekteras och visas vördnad, därför är tilltalet av största betydelse.

Under min tid i tullverket kallades antalet tjänster med samlingsbegreppet ”gubbar” även om det handlade om kvinnliga befattningar. Ett slags slang i befattningsplanen som sedan utmynnade i bemanningsplanen där man kunde sätta in adekvat namn. Nutidens chefer tror att de kan vara utan befattningsplanen, det tror inte jag. Pricken över i blir bemanningsplanen där vi får vårt personliga namn, då är vi riktigt på rätt spår för det är individen som gör resultatet.

Gubbe, gumma, tant, min herre är i praktiken en värdering som vi skall använda med förstånd i allmänna tilltal. I andra avseenden har de en helt annan betydelse.

Svarta Sverige!

Regeringen vill sänka restaurangmomsen för att skapa fler jobb i den näringen och i Sverige. Jag må ha fördomar men restaurangbranschen har nog enligt min uppfattning de flesta skattefuskarna även om de stora etablerade är mycket seriösa. Det är inte där jobben kommer att skapas utan hos de mer tveksamma utövarna och de kommer därmed att kunna tjäna ännu mer pengar och utnyttja ännu fler ungdomar.

Sänk skatten för samhällets stöttepelare, pensionärerna då kommer både konsumtion och sparande öka. Även jobben i RUT och ROT kommer att öka då äldre pensionärer kommer att använda fler tjänster. Sänka skatten i restaurangbranschen är ett villospår som kommer att bidra till ökat alkoholintag. Även frivilligrörelsen kan skapa fler jobb om alla skattenulliteter på löjligt små arvoden tas bort.

Arkiv