Om webbplatsen | Kontakt

Meddelarfrihet!

En viktig hörnsten i svensk demokrati håller på att undermineras dels av statliga informationschefer och deras staber en annan del ärprivatisering av offentliga tjänster och beställningar av krishanteringskonsulter när något gått åt skogen. För min del vill jag att chefen står i frontlinjen och talar om varför något gått åt skogen. Jag vill inte höra en informationschef, oftast en kvinna som med diverse lögner försöker förklara något som är fel. Har man som chef rent mjöl i påsen och talar sanning behövs inte informationschefen jag kan inte se något behov av en sådan befattning i någon verksamhet där man har en potent chef.

Den som vill vinna nästa val måste vara väldigt tuff mot EU!

Den som vill vinna nästa val i Sverige måste gå hårt åt EU, inte gå ur men i ord och handling vara väldigt kritisk. Vill folkpartiet vara kvar i riksdagen så får de sluta vara EU och EMU kramare. Den senaste tidens fars med EMU är inte värdigt för hårt arbetande och skattebetalande svenskar.

Inte ett öre till Sydeuropa!

Vi i Sverige betalar 30 miljarder till EU och det är redan det för mycket pengar. Att därutöver ekonomiskt stödja olivstaterna i södra Europa finns det ingen anledning att göra. Det finns all anledning att istället förbättra villkoren för studerande och pensionärer i Sverige, att stötta fifflare, latmaskar och i mina ögon kriminella förskingrare som skor sig själva är fullständigt oansvarigt.

Reinfeldt hade ett tydligt budskap att han inte tänker gå med på att vi i Sverige ska ta ansvar för lata bluffmakare i t.ex. Grekland. Jag hoppas verkligen att Sverige inte ger med sig utan håller sig utanför detta europeiska spektakel. EU blir mer och mer lik Sovjetunionen med en överbetald överstatlig nomenklatura i Bryssel som helt saknar kontakt med vanligt folk. Det räcker med att ha EU som en utvecklad tullunion med den plattform som EG var en gång.

TULLAVGIFT en i tiden växande rörelse!

Nu inför även Göteborg vägtullar, egentligen en medeltida uppfinning av härskare och tyranner. På den tiden spände man ett rep över floden och ville den resande fortsätta sin färd levande fick han betala tull. Enda skillnaden från medeltiden är att man inte slår ihjäl den resande vid vägtull stationerna om han inte betalar.

När jag började i Tullverket var hovet befriade från tullavgifter, de är de inte idag. Vid vägtullarna har dock en ny hovstat växt upp och det är de som kör förmånsbilar. De är som kungen var förr befriade från nuvarande tullavgift. När Sverige gick med i EU så fullkomligen  överöstes vi med betydelsen av att ta bort tullavgifter. Nu kryper tullavgifterna istället närmare för varje dag.

Nu när tullavgifterna blivit så populära så kanske vi kan införa lokal valuta för oss som inte vill vara med i EMU och ekonomernas lekstuga på Börsen och i AP-fonderna. Eftersom vägtullavgifterna går till vissa viktiga ändamål, förr var det krig, så kan väl även den lokala valutan kanske ha tryggad ålderdom som mål. Namnet på den lokala valutan kan ju förslagsvis vara LOMOS, lokala monitära sällskapet. Det låter ju också nästan som grekiska.

Barnfattigdom finns inte!

Har ett barn små möjligheter att följa kamraternas aktiviteter beroende på pengabrist så är det inte barnet som är fattigt utan det är föräldrarna eller vårdnadshavaren som är fattig eller snål. Begreppet barnfattigdom är snarare en politisk floskel som används i syfte att lyfta ett nonsensbegrepp. Är föräldrarna fattiga då är barnet det också men det är inte heller alltid på det viset eftersom mycket fattiga föräldrar kan ibland ge allt för sina barn och offra sig själva.

Sluta att använda nonsensbegreppet barnfattigdom och använd istället fattiga familjer. Vi kan aldrig ge ekonomiskt direktstöd till omyndiga i det här landet därför faller begreppet på sin egen orimlighet. Fattiga familjer och hushåll är ett bättre begrepp men då råkar politikerna få med fattigpensionärerna och det vill man definitivt inte ha. Det är lättare att bedriva politisk propaganda med små söta barn än med skrynkliga, krokiga och fula åldringar som samhället också glömt.

Konsum!

KF har gått en riktig kräftgång och har väl nått sitt bottenläge och är på väg uppåt. Det har blivit riktigt bra i livsmedelsaffärerna och återbäringen stimulerar också. Det är ändå tråkigt att ett tidigare ”imperium” skötts så dåligt de senaste 40 åren. KF hade ju ett finger med i allt, nu är det mesta sålt. Detta berodde enbart på tidigare dåligt ledarskap och en gammalmodig organisation och även dålig service från personalen.

Det är inte bra att att ICA tar över hela marknaden, det måste finnas konkurrens och personligen är jag fullständigt otrogen när det gäller inköp av livsmedel. Det är bra om alla ständigt byter inköpsställen och även stödköper i de små livsmedelsbutikerna, de är livsvikta med sin närhet. Tänk om ICA blir ensamma kvar på marknaden, det vore i mina ögon en lika stor katastrof som införande av planhushållning. KF är faktiskt riktigt bra numera, prova!.

Midsommar det är genuint svenskt!

Midsommar är för min del den härligaste helgen under hela året och är det något som känns genuint svenskt så är det midsommar. Den här helgen kan ingen ta ifrån oss som bor i Sverige oavsett varifrån man kommer. Många är de attribut och dagar som mer eller mindre rumsrena kan ockupera i olika syften men midsommarstång, snaps och små grodorna kan ingen ta ifrån oss som bor i det här landet. Blanda aldrig in utlänskt tingel tangel på midsommaren utan håll den här helgen så fin och ren  som den är. Midsommar har heller inget med religion att göra utan är snarare en hednisk högtid. Sill, färskpotatis, öl och snaps därtill dragspelsmusik och blomsterkrans på huvudet, det är svenskt, så det så.

Min teori om fotboll och nationalekonomi håller inte riktigt!

De länder i EU som har problem att hålla ordning på sin ekonomi är väldigt bra på fotboll men har usla nationalekonomer. De har suveräna dribblare och målgörare men deras ekonomer som gärna kallar sig ”dottore” är usla på att hålla ordning på finanserna.

Nu håller inte mitt resonemang eftersom Tyskland har en tigerekonomi och även bra fotbollsspelare. För Sveriges del så är vår fotboll inte mycket att skryta med men ekonomin håller alla politiska läger kontroll över så där stämmer teorin. Det kanske är så enkelt att de länder som ger fotbollsspelare fantasilöner inte begriper bättre även när det gäller statsinkomster.

Då är det bara Tyskland och möjligtvis Holland som stör min teori, men det kanske är undantagen som bekräftar regeln. Slutligen så stör det mig att en fotbollsspelare kan ha högre lön än en statsminister, då har jag inte sagt att statsministern har för låg lön.

Varför Stockholm?

När jag besöker mindre städer frågar jag mig alltid numera, varför bor jag inte här. Förr var det arbetet som satte käppar ivägen men numera finns det inget som hindrar. Men som alla människor har även jag svårt att ta språnget, precis som Ronja Rövardotter hade. Ju äldre man blir ju svårare blir det att lämna närhet till släkt o vänner. Det är ingen tvekan om att det är en högre livskvalite i mindre orter, oftast finns det man behöver inom rimligt avstånd. Förändras arbetslivet ytterligare så att det går att jobba i större omfattning på distans kommer nog storstäderna att tappa invånare som ledsnat på dyra bostäder och trafikinfarkter.

Idag är jag bara positiv!

En dag som denna ger jag alla konstigheter i politiken och livet en allmän amnesti. Därför skriver jag bara det.

Arkiv