Om webbplatsen | Kontakt

Orkar alla gå i skolan i 12 år!

Jag tvivlar på detta men det är säkert nödvändigt eftersom en sextonåring inte får ett jobb idag. På 1950-talet hade de flesta jobbat i minst två år då de blev 16 år, så är det inte nu. Ett bra komplement har Komvux varit som hjälp många studietrötta 16 åringar att komma igen när de mognat vid 25 år.

Det är idag nödvändigt med en akademisk erfarenhet eller en rejäl yrkesutbildning för att få ett jobb. Det finns inga genvägar längre genom föreningsliv och träning praktiskt i många yrken. Det är också en ständig ökning av obemannade serviceanläggningar som bensinstationer och internetfunktioner. Ett tips är att serva obemannade funktioner det är definitivt en framgångsbranch.

Det kommer att bli många problembarn som inte orkar 12 år i rad i skolan. Skall det funka måste lärarkåren också orka med att stimulera och engagera.

Lycka till!

Hedersmedlemmar ett ålderdomligt system!

Jag har inget emot ett system med hedersmedlemsskap där belöningen är en medalj och ett hedersomnämnande. Men där måste det vara slut, det finns ingen anledning till att befria från medlemsavgifter och andra avgifter. Från min tid i facket så avskaffades denna mossighet på 1970-talet.

Kom gärna ihåg gamla kämpar så länge de finns i minnet och bjud på någon lunch men att komma ihåg födelsedagar, dödsfall o.dyl. årtionden efter att vederbörande lämnat en organisation, det är inte i tiden. Det är heller inte ansvarsfullt mot kommande styrelser.

Jag kan också se ett samband mellan organisationer som har systemet med hedersmedlemmar, de minskar drastiskt i medlemstal. Sannolikt finns det ett samband mellan bristande modernitet och framgång i rekrytering. Jag är själv med i flera föreningar med hedersmedlemsskap och räkna inte med mig i denna fråga.

Jag tror det kommer från komikerna Bröderna Marx här något justerat. ”Har ni så dåligt omdöme att ni vill utse mig till hedersmedlem då vill jag inte vara med i den föreningen”.

Konservativa krafter har sällan tillfört världen något positivt!

I mellanöstern har vi skäggen som växer i skuggan av fattigdom och arbetslöshet. Många i Europa gjorde vågen när frihetsvågen susade över mellanöstern. Idag ser alla att det vara bara de konservativa skäggen som växte, den positiva kraften kvävdes. I USA har vi motsvarande den Amerikanska högern som växer och därtill Tea partyrörelsen. Det var bra att Obama vann och bröt den konservativa spiralen. Egentligen två motpoler av konservatism men ändå hamnar på fel sida.

Är det något världen behöver så är det ständig förnyelse och inte bakåtsträvande  krafter. Det finns ett hopp i allt bakåtsträvande och det är Internet som avslöjar rena lögner och ”sagoberättelser”. En kritisk journalistkår är också ett bra skydd mot bakåtsträvarna. Tyvärr var inte de tidiga rapporterna från den Arabiska våren tillräckligt kritiska mot skäggtillväxten i detta område.

Homosexualitet inget skäl för asyl!

Jag kan inte se att det finns skäl att ge folk asyl bara för att de är homosexuella. Staten skall aldrig lägga sig i eller göra myndighetsbeslut som grundas på religion eller sexuell läggning. Varför skall då homosexualitet vara ett asylskäl även om vederbörande riskerar dödsstraff.

Sverige kan ju inte ta hand om hela världen och det finns ömmande asylskäl men det är inte homosexualitet. Vi skall i första hand titta på barn i första hand som kan fara väldigt illa. Den homosexuelle kan klara sig men det kan inte ett utsatt barn eller en frihetskämpe.

Det borde finnas en förenklad föreningsform på Google eller en APP!

Sveriges mesta ryggrad och demokrati är föreningen. Jag har skrivit om det förr och jag har inte blivit lugnare över föreningsdöden. Den går som en bärsärk över hela föreningslivet och det skulle vara intressant med statistik över nedlagda och trötta föreningar. Föreningarna är ju Sveriges forum för demokrati, inflytande och personlig utveckling.

Nu finns det ju ingen lag som reglerar hur en förening skall se ut utan det är ju medlemmarna som bestämmer om de vill ha stadgar och vilka aktiviteter som är aktuella. Oftast vill medlemmarna själva ha stadgar men det är ingen nödvändighet. Det finns också krav från externa kontaktytor om särskilda stadgar vid ekonomiska transaktioner. Men har man inga sådana så behöver man inte ha stadgar.

Nu är ju vi svenskar sådana att allt skall vara reglerat och då blir det mesta formellt och stadgereglerat. En förening kan ju vara en grupp som bara träffas på fredagarna och badar bastu och då behövs ju inga stadgar. Jag tror på den stadgelösa föreningen inför framtiden ingen vill skriva protokoll som ingen läser, bokföring resulterande i kanske tiotusen kronor samt träliga årsmöten.

Fokus på verksamheten i föreningen och det byråkratiska får klara sig via en app eller Google är ett enkelt tips från mig till Google och APP-aratörerna.

VD hos Wallenbergarna en lönsam karriär!

Den som satsar på en VD karriär bör satsa på Wallenbergarna de är svenska mästare på bonusar till sina chefer. Oavsett vilken kritik de får så vidhåller de bonusprogrammen. Kanske har de rätt, en framgångsrik chef skall belönas eftersom den gynnar både kapitalet och sysselsättningen. Summorna är också småpotatis i sammanhanget.

Men har de verkligen koll på att det är de framgångsrika som belönas. Bonusprogram som inte uppfattas som belöningar för framgångsrikt arbete är heller inte i särskilt bra för företaget, SAS är ett sådant exempel. Oavsett vad man tycker om bonusar så älskar tydligen familjen Wallenberg systemet. Kanske har deras dynasti snart sett sina bästa dagar och det blir andra som tar över deras roll inom de närmaste 10 åren.

England är rätt ute i EU-frågan!

Från det att Sverige ansökte om medlemskap i EU och intill dags datum har politiker och tjänstemän från Sverige med några få undantag ”beundrande suttit med gapande munnar” i EU utan att ha gjort något påtagligt för att påverka och förändra en gammalmodig organisationsstruktur. Nu har man verkligen chansen att tillsammans med England påverka och få till ett modernt EU i tiden som inte är dagens centraliserade byråkratapparat.

Gör politikerna inget nu då kommer Europas befolkning att vända sig mot EU och då kommer det politiska partier som ingen sett på länge. Ingen modern människa kan med trovärdighet säga att EU är en modern styrelseform i en demokrati. Av medlemsstaterna är England och Norden de historiskt mest trovärdiga demokratierna i EU. Vi har mycket att lära de övriga länderna i EU och vi tror inte på överheten.

Vi har en EU minister som talar för en maktelit och inte är representativ i den svenska  befolkningen. Hon är etablissemangets talesman och inget annat. Personligen hatar jag centralism och EU går nu med stormsteg åt det håller, allt skall avgöras i Bryssel  eller i EU domstolen i Luxenburg. Fortsätter det på det här sättet kommer EU att rasa som ett korthus. Första spiken var Euron och det finns dessutom massor av småspikar som slås i kistan efter varje centralistiskt beslut.

För en gångs skull stäng igen de gapande munnarna politiker och tjänstemän, utnyttja medlemsskapet och agera om ni vill ha kvar EU och det är inte mer centralism till Bryssel som gäller utan decentralisering.

Nyamko Sabuni och Hillary Clinton!

Nyamko Sabuni och Hillary Clinton är två kvinnor i världsklass som måste komma tillbaka in i hetluften. Det är mycket snack om kvotering men de här kvinnorna behöver ingen kvotering de klarar sig på egna ben. Jag har sett många kvinnor som blir ledare bara för att det skall vara en kvinna. De som gapar högst över sin egen förträfflighet är oftast de som är odugligast både när det gäller kvinnor och män.

Nyamko Sabuni är en av mina favoriter i regeringen och jag hoppas verkligen att hon avgår av egen kraft. Man kan ju misstänka att hon blivit utfrusen vilket vore ett ödesstigert val av regeringen. Man kunde spåra nyanser av trots i hennes avskedstal som talar för det. Jag hoppas verkligen att Nyamko kommer tillbaka på något sätt i höga politiska befattningar, hon är begåvad, har integritet och vill något kanske för mycket för dagens slätstrukna politiker.

Hillary Clinton skulle anses för gammal i Sverige men i USA ser man förträffligheten i att blanda erfarenhet och ungdomlig framtidsanda. Ett vinnande koncept och vi får se vad som händet med Hillary Clinton om fyra år vid nästa presidentval. Det är ju världens tuffaste jobb att vara president i USA och det kräver en rejäl vilja för att ta itu med den utmaningen.

Äntligen kvalificerad vetenskaplig kritik mot Världsbankens klimatrapport!

I DN idag tar fyra forskare från Svenska Vetenskapsakademin kritiskt upp den mediala klimatrapporten från Världsbanken. En rapport som var vinklad mot konsekvenserna av en temeperaturökning och inte hur många grader och när klimatändringen kommer. Jag har vid flera tillfällen kritiserat alla spektakulära utfall från olika intressenter i klimatforskningen.

De spektakulära och illa underbyggda rapporterna skymmer en ansvarsfull klimatforskning och vilka åtgärder som skall vidtas. Klimatfrågan på jordklotet är viktigare än enskilda forskares kändisskap och forskningsanslag. Det senare har snarare dominerat debatten än seriöst ansvartagande forskare. Ingen kan svara på en så enkel fråga som varför det finns orter som alltid är kallare än andra. I Stockholm behöver man bara åka till Tullinge.

Inlägget på DN debatt var verkligen välkommet med ett seriöst inlägg i klimatfrågan från ledamöterna i Vetenskapsakademin där de sakligt presenterar avvikelser i klimatet som verkligen är avvikkande men som inte heller de är helt vetenskapligt säkerställda. Det är en mycket svår uppgift att mäta temeperaturökningar på vårt stora klot och det är nog snarare en arkeologisk vetenskap än meterologisk beroende på att vi inte mätt temeperaturer så långt tillbaka.

Jag kommer att lägga klimatforskarna Lennart Bengtsson, Dellang Chen, Marie-José Gaillard och Henning Rodhe på min lista av seriösa forskare med hög trovärdighet och ett mått av ödmjukhet i denna viktiga miljöfråga. Det finns all anledning att hålla nere koldioxidutsläppen oavsett hur det är men vetenskap måste präglas av seriös trovärdighet och det gör inte Världsbankens rapport i mina ögon.

Min sista DELL dator!

Nu när de snabba surfplattorna kommit inser jag att jag har en av de segaste datorerna på markanden. Det tar minst fem minuter att komma igång med en skrivning på ett dokument. En alldeles för lång tid i dagens datorvärld. De fina gamla märkena är inte så bra längre, jag läste att aceer nu är rankad som världsbäst på datorsidan. Så var det inte för några år sedan.

Det är helt nya aktörer med bra produkter, vem kunde tro att Samsung skulle ha världens bästa smarttelefoner för några år sedan. Problemet är att hänga med och spana av marknaden det är ju mer än ett heltidsjobb och vad är det man vill ha egentligen. Snabbhet är min prioritet det är inte säsrkilt kul att vänta i över fem minuter på att programmen skall veva runt.

Arkiv