Om webbplatsen | Kontakt

Syftet med skolval var väl att välja bort drägget?

När det infördes en möjlighet att välja skola så var väl syftet att man skulle välja det bästa och välja bort samvaron med drägg och obildbara. Rent krasst var det så alla tänkte inte var det att välja en skola för sina barn där det vimlade av obildbara och drägg. Jag förstår inte debatten den borde ju ha tagits för 30 år sedan?

Det historiska minnet är dåligt och sämre blir det för varje år och generation. Den enklaste metoden att dela ut skola till eleven är den militären använde för att tilldela soldaten ett regemente. Man hamnade så långt bort som möjligt och betongarbetaren blev kock och kocken infanterist. Rätt man på rätt plats?

Avlyssning igen!

Media tycks ha glömt att avlyssning är till för att eliminera terrorism och grov brottslighet. Våra samtal är till inget intresse för underrättelsetjänsterna och en normalbegåvad vet att skall man ha något riktigt hemligt då kan inte det nämnas för någon. Det en vet vet ingen och det två vet vet alla.

Det vore tjänstefel om inte underrättelsetjänsterna sökte information där så är möjligt och internet är en sådan möjlighet. Nu är det demokratiernas underrättelsetjänster som nagelfars när rötäggen finns i diktaturerna.

Jag kan se var den här hemsidan öppnas och det är på orter i världen där underrättelsetjänster verkar och ingen har intresse för min hemsida. De läser nog inte mina texter men de skannas sannolikt i en enorm sökfunktion och glöms. Detta är ingen nyhet för de flesta insiktsfulla på internet. Det verkar bara vara vissa journalister och politiker som yrvaket och okunnigt är ovetande om hur www och IT fungerar.

Jag är ”dyngless” på dessa schizofrena nyheter om så kallad avlyssning.

Utvärdera sexköpslagen!

Det verkar som om sexköpslagen har ringa påverkan på sexhandeln. Istället verkar det som om trafficing och hallikstyrd sexhandel har tagit över. Personligen tror jag inte man kan lagreglera sex, det är för starka instinkter som styr. Gränsen mellan ett sexköp och den andra partens vinning på ett sexförhållande är också svårdefinierad. Det finns många som fixar sin karriär sängvägen.

Visst måste det finnas någon form av skydd så att inte en person utnyttjas mot dennes vilja men sexköpslagen verkar inte vara något verktyg som löser den frågan. Sexhandeln har tagit andra vägar och kommer att göra så även fortsättningsvis oavsett hur många moralpoliser vi tillsätter.

Det är också hög tid att avdramatisera sex, vi var på god väg på 1960-talet nu är moralismens fula tryne på väg att få oss tillbaka flera hundra år. Sex är väl inte märkvärdigare än andra mänskliga behov. Jag tycker exempelvis Tyskland är hederligare med sina kontrollerade bordeller. I Sverige gör vi som strutsen stoppar huvudet i jorden.

Syns du inte finns du inte!

I dagens samhälle är det viktigt att synliggöra sig för att hänga med i den sociala utvecklingen, karriären och skapa vänskap. Samtidigt är mång människor livrädda för att synliggöra sig på social medier och nästan på ett sjukt sätt skyr de den nya tekniken. Samtidigt kan man läsa allt om dem på exempelvis www.ratsit.se

Är du i karriären är det till stor hjälp att synas och synas på rätt sätt och med ett litet mått av sunt ”bondförnuft” kan man bekantgöra sig själv på ett positivt sätt. Nyttjar de sociala medierna från vaggan till graven. Jag kan inte förstå varför arvingar vill radera allt den döde skrivit. För min del får mina mer eller mindre kloka texter ligga kvar efter min död så länge cyberrymden existerar.

Det kanske blir så att du syns men inte finns, en intressant hypotes värd att reflektera över. Skönt att vända upp och ner på synsätt och företeelser och att alla blir saliga på sin tro.

Mobbare inget annat än psykiskt sjuka personer!

Debatten om mobbning går vidare och jag har under min skoltid i mina klasser på 1950 och 1960 talet aldrig sett ett en mobbare. Vi var psykiskt starka och friska personer som respekterade varandra från 7 till 16 år. Det fanns någon enstaka störd elev på Maria skola på Södermalm i Stockholm på 1950 talet men eftersom han inte gick i min klass så gick den ”idioten” att undvika.

Det är min absoluta uppfattning att de som mobbar skall omhändertas och placeras i institution för att få hjälp för sin psykiska störning. Mig har dessa mobbare aldrig vågar sig på men jag har sett dem på mina arbetsplatser och de har då i vuxen ålder psykopatiska drag.

I skolan är det lärarnas förbannade skyldighet att anmäla och omedelbart avlägsna mobbare från den vanliga skolan. Som chef på en arbetsplats lär man sig snart vilka som har psykopatiska drag och de skall man särskilt hålla ögonen på speciellt i offentlig tjänst. Jag kan bara konstatera att det daltas med mobbare idag, in med dem på sluten institution för vård.

Vi är alla olika!

Det är bara att inse att det finns skillnader mellan länder och folk. Ser man bara på så närliggande länder som Norge så finns det olikheter i värderingar och beteenden. Inga stora olikheter men de finns där och det skall vi respektera. Kommer vi längre bort i världen så finns det betydligt allvarligare olikheter. Det är folk som synes komma direkt från medeltiden och religiösa fantasier som vi aldrig kan acceptera.

Visst är det bra med ”smältdeglar” men blandningen får inte bli för tunn då blir det ingenting av det smälta utan mest gammalt och oanvändbart. Skall vi fungera långsiktigt i det här landet så ska vi aldrig acceptera våld, religion i politiken eller förtryck beroende på kön eller etnisk bakgrund. Men alla måste ställa upp på den svenska modellen annars är de inte välkomna. I alla fal inte till mig eller min närhet.

Svensk transportnäring usla på ”just in time”!

Det är bara att konstatera att Svensk transportnäring är usla på ”just in time” när de levererar till hushåll. Det är möjligt att de är bra på att leverera till industrin eller så är det utlänningar som sköter detta på ett exemplariskt sätt. Som konsument får du ofta en tid mellan kl 07-15. Har du tur kan du tilldelas en förmiddag eller eftermiddag. Det här är inte tillfredsställande och visar på dålig logistik kompetens i den konsumentlevererande delen av transportbranschen.

Nog fan kan man lägga en planerad tidsintervall på två timmar inte sex timmar. Håller inte tidsplanen så finns sms. Det är ren och skär slöhet från logistikerna, slöa transportledare och en generellt sett dålig logistik. Med dagens förfinade gps system kan det här lösas utan att stress uppstår. Inte undra på att utlänningarna har tagit över transportbranschen när de svenska aktörerna är så här ineffektiva.

Köper man ett lass jord då kommer leveranden inom timmen men ett kylskåp behöver man minst sex timmar för att placera det på rätt plats, skitdåligt. Vi konsumenter måste ta tag i detta transportmoras det hör inte hemma i ett modernt samhälle. Vi måste visa mer tidsrespekt mot varandra och inte bara åt det ena hållet. Kunder, klaga jämt så kommer det in kunniga transportörer i branschen.

Vi har ett jättestort folkbildningsproblem att lösa!

Allt vi gör i det moderna samhället är baserat på IT teknik och det blir snart omöjligt att leva utan grundläggande IT kunskaper. De dyker upp i TV rutan de som inte vill lära sig och är fullkomligen ointresserade av den (nya) tekniken. Det finns också de som tror att de inte kan lära sig. Kan någon annan göra något så kan jag också med beaktande av kroppens åldrande.

Det behövs stora insatser för att utbilda de människor som inte kan de basala IT kunskaperna och de behöver även ekonomiskt stöd för att köpa tekniken. Vårt samhälle rusar med stormsteg in i den nya tekniken och kvar står ett antal människor som inte är med. Vi måste hämta upp dem, det är ålderspensionärar och de som inte har råd. Jag tror att organisationerna/föreningarna kan vara aktiva aktörer med ekonomiskt stöd.

Självsanering!

Ja man skulle kunna kalla alla skjutningar som äger rum för en slags självsanering av kriminella. Det vore intressant om media närmare kunde skildra vem det är som skjuter och varför. Nu verkar det som knappt polisen vet varför och vem som skjuter i de flesta fall.

När man hör att de som skjuter flyr på moped så är det väl ”bebbor” få vuxna använder väl moped. Tyvärr är det väl så att de begriper inte bättre och därför tillgriper vapenvåld. I flera fall verkar de vara skickade av äldre bus och drägg.

För att komma tillrätta med skjutningarna är tips helt nödvändiga och även moderaternas förslag om strafflindring för den som tjallar kan är en bra hjälp. Jag är övertygad om att det är fler som vet mer om de här morden, vapnen och gärningsmännen än traditionella mord. Smågrabbar vill gärna skryta med sina bedrifter.

Bra beslut på M stämman om strafflindring!

En svensk modell med strafflindring för den som tipsar om vem som är uppdragsgivare i ett brott är en effektiv metod för att bekämpa vissa grova brott. Narkotikabekämpning är ett exempel där strafflindring för kuriren kan ge information om vem som är uppdragsgivare, avsändare och mottagare. En operativ utredning kan komma igång omedelbart och inte efter en vecka då många spår kallnat.

Jag tror också att en svensk modell med strafflindring kan bidra till ett mer modernt och förnyat rättsväsende. Jag tycker inte ordet ”kronvittne” är den bästa benämningen utan strafflindring borde vara samlingsordet. Det finns ett kompakt motstånd ibland jurister mot det som M stämman föreslår. I juristutbildningen hamras tydligen detta konservativa motstånd in och det biter sig fast tyvärr.

Jag hoppas S nappar på det här förslaget och inte bara lägger det i papperskorgen för att det den här gången kom från moderat håll.

Arkiv