Om webbplatsen | Kontakt

Jämställdhet en artikel som inte håller i dagens Sverige!

Den här insaändaren var införd i Lanternan, Tulltjänstemännens tidning 1940. Våra värderingar förändras ständigt men jag skulle nog kunna vara som Matilda om min hustru var i karriären, det skulle kännas fint att stötta sin livskamrat. 

"Ett 40-årsjubileum  (1939)
Till STFs avdelning Malmö
Då jag av Svenska Tullmannaförbundets avdelning Malmö blev inbjuden att övervara avdelningens 40-årsjubileum, kände jag mig både stolt och glad. Stoltheten och glädjen förhöjdes ytterligare,  när jag under den storstilade festen fick avlyssna de vackra ord, som uttalades om min avlidne käre man, Fredrik Hellström. Då blygsamheten avhöll mig från att yttra mig under festen, vill jag genom tidningen Landternan uttala mitt hjärtliga tack för allt vänligt bemötande, som kom mig till del och för allt vackert som sades om min man.

Särskilt tackar jag STFs ordförande, herr Carl Mårtensson som i sitt högtidstal mycket vackert berörde min mans insatser i Svenska Tullmannaförbundet. Om min man kunnat vara närvarande vid denna jubileumsfest, så skulle han innerligt glatt sig åt, att hans arbete burit en sådan frukt, och han erfarit, hur detta lilla frö, som han utsådde kl 1100 på aftonen den 28 juli 1899, då han lät klubban falla för befästande t av beslutet om bildandet av Sveriges Tullbetjänstes förening, som nu vuxit upp till ett stort träd, på vars grenar Sveriges Tullmannakår byggt upp sin här i fortsatt kamp för framgång och styrka.
 -Än en gång ett hjärtlig tack.

Under festligheten höllos många vackra tal och däribland även tal för kvinnan.
Sedan Malmöavdelningens ordförande, herr Gunnar Friberg, i sitt anförande bland annat uttalat , saknades en kategori, nämligen kvinnan, tog herr Albin till orda, och uttallade sina stora farhågor över att få in kvinnan i föreningen. Någon motivering lämnade härför han emellertid icke.  Jag vill därför säga min tanke om denna sak.
Naturligtvis håller jag mitt kön i all ära, men kvinnans inträde i STF tror jag icke skall vara lyckligt. Jag tror det skulle bliva till hinder för ideellt arbete. Nog finnes det föreningar, där kvinnan har sin plats, och där hon kan uträtta mycket gott och vara till hjälp för mannen, men inte i denna förening.

Hon kan emellertid ändå passivt arbeta för föreningen, i det att hon, när mannen kommer hem från ett föreningsmöte eller från sin tjänstgöring, visar honom en glad uppsyn eller giver honom ett vänligt mottagande, hör och deltager i vad han har att anförtro henne och på så sätt komplettera honom och bliva ett stöd för honom både i hemmet och i hans arbete. Men på en fest som denna har emellertid kvinnan sin givna plats. Vid sådana tillfällen skall hon lysa som en sol, vars livsgivande strålar skänka glans och färg över tillvaron. Då har hon uträttat mycket för föreningen i det att hon, vid minnet av en fest eller jubileum, alldeles säkert utgör en länk i den stora kedjan.

Det glädjer mig, att jag än en gång fått tillfälle att skriva i tidningen Landternan. Det påminner mig om om den tid, då min man var redaktör för denna tidning, och då jag var honom behjälplig med korrekturläsning och vid tidningens distribution.

Matilda Hellström"

Riskkapitalister!

Vi behöver riskkapitalisternas kapital och det är förståeligt att de försöker undvika skatt om de kan inom ramen för det lagliga. Det är inte riskkapitalisterna vi skall angripa utan de undermåliga politiker och skattejurister som inte kan stoppa igen dessa lagliga möjligheter att undkomma skatt. I affärer är det det affärsmässiga och juridiken som gäller, skattemoral kan inte byggas in i detta system särskilt om affärerna är gränsöverskridande.

Vi har för svaga jurister som inte tillräckligt kan hantera svåra skrivningar som även måste vara gränsöverskridande. Det går att stoppa gränsöverskridande transaktioner om man vill. Det finns exempel på lagstiftning som klarar detta och vill man stoppa skatteflykt till exempelvis Luxemburg så går det. Ett problem är att våra byråkrater övertolkar EU:s lagstiftning som de är livrädda för eftersom de inte begriper hur den kan hanteras.

Ett strålande exempel på juridisk, politisk inkompetens är att utländska aktörer kan hantera våra svenska personnummer som de vill och PUL är satt ur spel.

Ta av sig skorna en överdriven svenskhet!

Besöker man ett svenskt hem då måste man ta av sig skorna. Det är som att träda in i en helig sal, skorna ska av. Visst är det väl bra om snöiga eller leriga skor åker av. Det är ju inte så trevligt att trampa omkring sådant i bostaden. Men sommartid är det i mina ögon löjligt rituellt att ta av sig skorna för att komma in i en bostad.

Har man rejäla mattor på golven så är ett skoklätt besök inget att frukta. Mattorna går lätt att dammsuga om det mot förmodan skulle komma lite skräp på dem. Det är i mina ögon sämre att stega omkring med illaluktande strumpor. Jag tycker det här med att ta av sig skorna har blivit överdrivet och onödigt. Vi har asfalt eller sten som vi går på och inte byvägar med koskit.

Hemma hos mig behöver man inte ta av sig skorna om de inte är leriga eller blöta. Golven är till för att gå på inte att titta på och mattorna är inga bönemattor.

Det går inte att blåsa Svensson på miljöfrågor!

Höjda bensinpriser och oprecisa miljöskatter, det går inte vanliga svenskar på det måste vara seriösa verkningskraftiga åtgärder för att miljöpolitikerna skall få genomslag. Det måste vara betydligt smartare åtgärder och inte förslag som bara jävlas med vanligt folk. Fortsätter MP med detta kommer de att bli det lilla puttepartiet.

Det ska vara rejäla miljöförbättrande förslag som nya effektivare motorer, nya bränslen, inlösen av dåliga bilar som smutsar ner. Effektiva nya effektiva metoder för uppvärmning av bostäder och vatten som exempelvis bergvärme. Det som behövs är de stora penseldragen mot de stora utsläppen och giftspridarna framförallt internationella lösningar.

Det parti som väljer den här vägen kommer att göra miljökarriär. Det kommer inte det parti att göra som bara jävlas med enskilda är emot allt nytt med småaktiga åtgärder, byggstopp och miljöskatter som slår hårdast mot de inkomstsvaga. Miljöpartiet är på väg att ompröva sin futtighet och fullföljer de den linjen kommer de att bli riktigt stora.

Snart är det jul!

Tiden denna onödiga grymma jordiska företeelse existerar ju inte i världsrymden. Där är en sekund lika lång som en miljard år och här på jorden är vi universums biologiska avarter som räknar tid och år och gör något så dumt som att åldras. Hur som helst är det snart jul och ytterligare ett år läggs till handlingarna. Julen firar ju en del som ett led i det kristna budskapet vi andra tänker inte i de banorna.

Under min livstid har Islam kommit närmare oss i den kalla Nord och jag hoppas det kan kyla ner de krafter som förespråkar våld ock beter sig som stollar. Kanske kan de bli som Nordisk kristendom, vänlig och lite trött, se till det fina i sitt budskap och mer eller mindre släppa det här med osynliga gudar med hämdbegär. Nåväl till jul är väl alla snälla och våra härliga julbord kan ingen kraft få bort och nu ser vi fram mot det första som oftast är det godaste.

Telefonförsäljning en ålderdomlig metod för skojare!

Man blir förbannat när de ringer och frågar ”är det Carl jag talar med” då växer horn ut i pannan och jag förstår att det är någon som vill lura på mig något skit. Hitintills har ingen telefonförsäljare ringt och erbjudit något som jag inte kunnat få bättre på annat ställe.

Vanlig reklam i brevlådan kan jag stå ut med där kan jag välja och vraka, jämföra och googla sedan beställa via nätet. Telefonen är snart ett passerat medium att umgås via, antingen är det direktkontakt som gäller eller så är det skriven kommunikation. Jag vill bara tala med mina vänner i telefon resten kan hålla tillgodo med sms eller e-post.

Handla på nätet är det bästa alternativet med låga priser hemburet och klart. I år har både tvättmaskin och frys inköpts via nätet. Telefonförsäljning detta föråldrade sätt att sälja har bara ett syfte i mina ögon och det är att lura på folk skit de egentligen inte vill ha.

Ölen för dyr och mjölken för billig!

Nog är det konstigt att du får en högklassig råvara som en liter mjölk för 9,50 kr medan en halv liter öl kostar upp till 20 kr för en halvliter. Ölen bryggs i stora tankar industriellt medans mjölken produceras av ett levande djur med allt vad detta innebär av osäkerhet. Det är då obegripligt att ölen är så dyr och mjölken så billig.

Det är viktigt att vi har mjölkprocucenter och att dessa får bra betalt för sitt idoga arbete med sina kor. Ett bryggeri kan i det närmaste sköta sig själv det kan inte korna även om mycket är automatiserat. Nu är väl problematiken sådan att att ölen är högbeskattad och där finns prisskillnaden delvis. Helt klart är att på något sätt måste våra mjölkbönder få mer betalt för sin högklassiga produkt.

Försvaret en resurs i förfall!

Sverige kan inte ens beställa en helikopter utan vi får vänta i över sexår och under den tiden dessutom vara utan helikoptrar. Det saknas personal efter avskaffandet av värnplikten och överbefälhavaren har varit sjukskriven p.g.a. utmattning. Hur ska man kunna lita på en organisation som har så inkompetent personal i ledningen. De senaste försvarsministrarna och deras organisation har också varit stolpskott och saknat kompetens och vilja.

Vi behöver en effektiv försvarsorganisation med tuffa kompetenta ledare inte misslyckade beställare och krigare som drabbas av utbrändhet. Killerinstinkt och hög intellektuell kompetens i ledningen är det minsta man kan begära. Ny teknik och taktik, tuff jägarutbildning med stora krav på fysik och självständig tankeförmåga. Det finns många duktiga människor i försvaret men ledningen verkar vara en inkompetent nivå.

När detta ledningsförfall rättats till då är det dags att satsa pengar på försvaret som ger försvar till sista kronan. Man blir bara förbannat när man ser slöseriet som inte ger något tillbaka.

Det har aldrig varit så förmånligt att låna som nu!

Den som lånar pengar kan få en låneränta på 2,1% vilket innebär att man lånar utan kostnad då lönen nu höjs med sådär 3%. Många säger att vi 40 talister tjänade på inflationen när vi lånade till bostad, visst gjorde vi det men dagens låntagare är ännu mer framgångsrika. Vi fick avstå från konsumtion när vi behövde pengarna som mest. Dagens låntagare kan både konsumera och låna samtidigt det är skillnad det.

Dagens låntagare kan ha höga lån och samtidigt konsumera. Den som betalar för dem är spararna som inte får någon ränta. Lev livet, så här bra har låntagare aldrig haft det materiellt, du kan ha en fin bostad samtidigt konsumera och resa på långresor. Så länge befolkningen växer och folk flyttar till storstäderna kommer priserna bara att öka. Chefen för Riksbanken grymtar oavsett det är inflation eller deflation.

En rutten Ek!

Folk upprör sig varför kommunen sågar ner en genomrutten ek där även rötterna har ruttnat. Helt obegriplig reaktion av vanliga människor, att det sitter en ensam  gammal människa i en lägenhet och sakta vittrar sönder det bryr man sig inte om, men en rutten ek, då blir den även avbildad i tidningen. Ska vi lämna våra döda på en parksoffa också?

En rutten ek måste tas bort om den kan utgöra en fara för de som går vid eken eller klättrar i den. I urskogen gör den däremot nytta som värd för insekter och annat knytt. Den moderna människans empatiska system tycks ha spårat ur det är viktigare med döda träd än människor. Jag börjar bli trött på trädkramarna som inte ser väsentligheter.

Arkiv