Om webbplatsen | Kontakt

Sjöräddningen i Medelhavet hasard med människoliv!

Vist är det nödvändigt att svensk Kustbevakning hjälper till att rädda folk ur Medelhavet men är det rätt strategi samfundet tillämpar. Nu åker fullständigt livsfarliga farkoster rätt ut i Medelhavet från Nordafrika och förväntar sig att det ska finnas räddningsresurser utanför territorialgräns. Detta är hasard med människoliv som insats.

Ska Sverige fortsätta med sina insatser måste FN ge mandat att hindra farkosterna från att lämna stranden i Nordafrika. Detta kan bara ske med hjälp av militära resurser. Det behövs FN trupp på stranden och örlogsfartyg strandnära för att tillsammans med Kustbevakningen mota tillbaka de livsfarliga farkosterna till Afrikas strand.

Sjöräddningen i Medelhavet hasard med människoliv!

Vist är det nödvändigt att svensk Kustbevakning hjälper till att rädda folk ur Medelhavet men är det rätt strategi samfundet tillämpar. Nu åker fullständigt livsfarliga farkoster rätt ut i Medelhavet från Nordafrika och förväntar sig att det ska finnas räddningsresurser utanför territorialgräns. Detta är hasard med människoliv som insats.

Ska Sverige fortsätta med sina insatser måste FN ge mandat att hindra farkosterna från att lämna stranden i Nordafrika. Detta kan bara ske med hjälp av militära resurser. Det behövs FN trupp på stranden och örlogsfartyg strandnära för att tillsammans med Kustbevakningen mota tillbaka de livsfarliga farkosterna till Afrikas strand.

Offentlig upphandling ett regelverk som försvårar operativ verksamhet!

I Sverige måste vi tillämpa EU:s regler om offentlig upphandling och det är så komplicerat att särskilda personer måste anställas för att hantera beställningar och regelverk. Det blir då missförstånd mellan den operativa verksamheten som inte alltid talar ”samma språk” som upphandlarna. De har dessutom en mycket mer ansträngd resurs som knappt har tid med det de skall göra.

Vi har fått en byråkrati som vare sig gynnar säljaren eller upphandlaren. Det blir alltid fel, jag har inte sett en enda upphandling som fungerat korrekt. Vår värld är alltför komplicerad för att i detalj utforma en upphandling. Möjligtvis går det bra när man ska bygga en bil men i offentlig verksamhet är svaret definitivt nej.

Solel!

Vattenfall erbjuder ett paket med solceller installerat och klart för 69 tusen som ger en besparing på 3800 kr. Har man 69 tusen över  så är det inte så tokigt för en pensionär som får 3800 mer att leva för. Solceller har kommit för att stanna och de blir effektivare och effektivare. Förr skrattade man åt solel i Norden men det gör man inte längre. Det funkar och det kommer att finnas på varje hus inom 20 år.

Burkini!

Det känns som om världen går bakåt och den frihet från religiöst förtryck vi kände på 1960 talet har gått kräftgång. Vi som var unga då upplevde att religion den var på avskrivning och den sexuella frigörelsen var på stark frammarsch. Nu är det ett jäkla tjat om religioner och religiösa attiraljer. Det är fruktansvärt tråkigt att se denna återgång till medeltiden både när det gäller religionen och frigörelsen i samhället.

Det är dags att börja driva en politik som knuffar in religionerna i de egna hemmen, vi behöver ingen religion på gator och torg, det kommer att föra samhället bakåt. Det finns ingen anledning att vi som står för frihet och framtid ska behöva backa för gamla sagor och skäggiga konservativa gubbar.

De nya religionerna har nästan alla någon form av ”fängelse” för kvinnor i form av klädedräkt. Vi behöver inga religiösa uniformer i det här landet, vill man spöka ut sig så får det ske i hemmet eller på maskerader. Varför är det bara kvinnor som ska låsas in i dessa uniformer. En företeelse vi måste ta avstånd ifrån. När jag ser på 1960 talet så är det att se framåt med dagens inriktning av religion och moralisering.

Forskare och forskare är inte samma sak!

Nu på sommaren dyker det upp så kallade forskare med mycket suspekta rapporter i media. Nu på sommaren är det lätt att få gehör för rent nys som inte har med forskning att göra. Det är idealister som vill driva sin tes och legitimerar detta med en rent ut sagt förfalskad rapport eller i bästa fall byggd enbart på tro.

 

Media får se upp för dessa tyckare med sina rapporter, det är oftast särintressen som vill föra sin sak i en viss riktning. Forskartrollen är oftast vanliga i miljö- och socialfrågor. Forskningsområden som är mycket svåra att reda ut svart och vitt. Det krävs många rapporter för att få ut något som ligger i närheten av sanningen

Sagt och inte sagt!

Ibland önskar man att det som inte sagts skulle ha blivit sagt och ibland kan det som sagts kunnat vara osagt. Det senare är inte så farligt för det kan ju rättas till men det som inte sagts blir kanske aldrig sagt och det kan vara något som skadar mer än det som sagts. Det är många människor som dör utan att få eller våga säga det de velat säga. Sanningen är nog den bästa vän man har och ska man leva de sista åren utan ånger eller skuld så är det bäst att göra rent hus så fort som möjligt.

Folk lyssnar sällan på vad man säger utan hur man säger något och tolkningen blir därefter. Ibland har jag funderat över om vi varit på samma möte eller i samma rum. Vissa människor förutsätter att man skall säga vissa saker och tolkar in något helt annat än det man sagt. Det finns bara en grupp i samhället som sällan kan misstolkas och det är tydliga militärer och särskilt en order som man får repetera.

Politiker är inte överbetalda!

Många retar sig på politikers arvoden men är det arvodena det är fel på? Jag tror snarare att det är väljarna som det är fel på som väljer de som senare framstår som misslyckade. Visst finns det stolpskott i politiken men de överlever normalt inte en skarp offentlig granskning. De flesta springer nog som sjutton mellan sina omöjliga uppdrag och sina åtaganden mot nära och kära.

Jämför man med fotbollsspelare och artister så är lönen för politiskt arbete väldigt låg. Vad är en fotbollsspelare och en artist mot att bygga ett samhälle jo en nullitet. Ingen ifrågasätter de höga spelarlönerna när den ideelle i föreningen säljer korv utan ersättning för att några divor på plan skal ha en alltför hög lön. Fotbollsspelare har en alltför hög lön i jämförelse med en politiker. Detta var bara ett exempel jag har massor av mer eller mindre onyttiga verksamheter där lönen inte ifrågasätts.

Ett fåtal får inte förstöra för alla andra!

I vårt samhälle så finns det tendenser att vi låter minoriteter bestämma över en majoritet. Det handlar om flathet mot skitstövlar till avvikare i etniska minoriteter. Visst ska vi ha en humanistisk människosyn men en minoritet får inte kränka en majoritet och givetvis tvärs om men regelverket sätts upp av en majoritet i en demokrati. Många i Sverige är förbannade över den flathet som råder och jag kan lova att det jäser i bygderna.

Sverige har varit ett stabilt samhälle under 1900 talets mitt med undantag av 1930 talet då det var massarbetslöshet. En förutsättning för fortsatt stabilitet är att alla kan få ett jobb och så är det inte nu. Det är tveksamt om vi kan fortsätta med invandringen om de som kommer inte får ett jobb då kommer Sverige att bli instabilt och den situation som då råder kan inte ett demokratiskt samhälle hantera. Kombinationen en stor arbetslöshet ibland de invandrande och knepiga etniska motsättningar kan skapa ett kaos.

Det har blivit bättre på senare tid men det krävs ytterligare åtgärder för att skydda vår fina demokrati!

Regeringen överväger tiggeriförbud!

Jag tycker den nuvarande socialdemokratiska regeringen går från klarhet till klarhet. Nu är ett tiggeriförbud på gång och det välkomnar de flesta i Sverige. Det är inte värdigt för en välfärdsstat att vi ska antastas av tiggare när vi gör våra inköp. Det börjar bli ordning på Socialdemokraterna igen och vi är tillbaka på realpolitik inte flummarnas obegripliga sociala inställning.

Som bosatt i Sverige ska man kunna säga att jag betalar min skatt och följer de regler vi satt upp och då ska jag fan i mig respekteras. Vi gör tiggarna en otjänst med att de får tigga. Tvinga dem till en yrkesutbildning och att flit lönar sig.

Arkiv