Om webbplatsen | Kontakt

EU en föråldrad koloss per lerfötter!

Idag är det mer normalt att samvaro mellan människor sker i former av ”sambo, särbo och delsbo”. Från rigida ”livsvariga äktenskap till mer lösliga samarbetsformer och så är det i nästan all mänsklig verksamhet numera. I organisationer är det är ord som ”partnerskap, bilaterala relationer, alianser och karteller”. Men i Europa har vi skapat en UNION som ger mycket begränsad självständighet. Den Europeiska Gemenskapen var en mer modern samarbetsform än en union. En union är ett äktenskap och sådana är ur tiden.

Värnplikt!

Visst är det bra med en värnplikt nu blir det väl mer ”Värnfritt” eftersom det är frivilligt och en stark begränsning av antalet i årskullarna. Det är bara att hoppas på att de frivilliga får full kompensation av samhället att deras tid i försvaret ger full uppräkning av pensionspoäng och andra frislängar för att de ”offrar” ett av sina bästa levnadsår. 

Det måste också vara meriterande i CV att ha gjort militärtjänst eftersom man ställt sitt liv och sin tid till förfogande för landets försvar. Dessutom kommer de att vara en stor resurs vid katastrofer och terroristattacker. Vi som gjort värnplikten är en åldrande grupp men vi kan spränga och skjuta och hantera krigsmateriel. Det är glädjande att det nu kommer en förnyelse.

Flyktinginvandring och annan invandring är inte svart eller vitt!

Sverige är nu över tio miljoner invånare och det gynnar vårt land. Vi hade aldrig kunnat uppnå den standard vi har idag med fyra miljoner invånare i vårt långsträckta land. Sannolikt hade vi med det födelsetal vi hade under 1950 talet varit ett åldrande gäng med svårt att få det att gå ihop. Tveklöst är kontrollerad invandring och en smal stril av illegal invandring bra för oss alla.

Så länge det inte kommer för många på en gång är det bara till fördel för alla och är det dessutom välutbildade eller barn så är det renas vinsten. Men så cyniska kan vi inte vara, dock kan vi inte ta emot fler än att de kan tas emot och assimileras och det som skedde 2015 är ett tydligt bevis på när det går åt helsike. Sverige kan inte klara världens problem men vi kan göra en del så långt våra resurser räcker. En lagom ström av invandring/flyktingar är  bra för alla parter och det gynnar både vår ekonomi och våra gener.

Mängder av långtradarchaufförer kör vårdslöst och inte en polis på E22 och E4!

Jag färdas då och då med husvagn på de stora motorvägarna och ser ständigt hur tunga fordon med släp körom i omkring 90 km i timmen. Gällande regler är 80 km/tim och en överträdelse på 10 km kan man väl stå ut med men att de segar sig förbi ett annat tungt fordon som kör i exempelvis 85 km/tim i kanske en kilometer i omkörningssträcka förorsakar kraftiga inbromsningar och farliga situationer för ikappkommande. 

Visst ska man släppa på gasen när någon kör om men de flesta kör med farthållare där vissa är adaptiva de följer trafikrytmen. Helt klart är att det körs alldeles för fort och någon myndighet som håller på detta finns inte längre. Jag såg inte en polis på E22 och E4 under midsommarhelgen de har väl annat att syssla med eller så är de lediga. Det är nog dags att skapa någon form av privat trafikpolis alá Bilprovningen.

Bulgarien köper JAS plan?

Jag har inget emot att vi säljer JAS plan men behöver verkligen Bulgarien JAS plan. De behöver istället ett socialt försvar mot fattigdomen i landet, utveckling av företag och produkter samt inte minst ta hand om sina tiggare som finns i Sverige. De har även många byggnadsarbetare som tvingas utomlands för att arbeta under usla förhållanden. Ursäkta en okunnig men vem vill anfalla Bulgarien och få alla deras problem på halsen. Men säljer inte Sverige JAS plan säljer någon annan och det är bara att hoppas på att ett avtal bygger på ömsesidig teknisk utveckling.

Trevlig Midsommar!

Så är den här sommaren men den bästa tiden är när det spricker ut och fram till nu. Men visst är sommaren härlig grönskan mörknar något och det blir varmare i vattnet. Våra politiker och andra opinionsbildare laddar för Almedalen. Visst är det kul med en politikervecka och för demokratin är det bra att det fokuseras under en hel vecka. Visst är det något överdrivet menb demokrati kan aldrig överdrivas det håller borta de mörka externa politiska och religiösa krafterna.
 
Personligen tycker jag illa om påhoppen på partiledarna det är obegåvat att skjuta på budbäraren. Vi måste se på det politiska innehållet åtminstone är det det jag går på. Idag är det bara en hårfin skillnad mellan Moderater och Socialdemokrater, sådär 2% i skatter. I övrigt kan inte jag se någon skillnad. Det är obegripligt att de är huvudmotståndarna i svensk politik. Deras partiledare har båda fått ta skit och hånats med nedsättande smeknamn. Trist och obegåvat det är politiken som ska värderas inte deras bakgrund eller kön.

Höj skatten och förlora regeringsmakten!

Vi har överskott i Sveriges finanser med många miljarder och det finns ingen anledning att höja skatten. För S del är skattehöjningarna den säkraste metoden att förlora nästa val. Visst behöver vi fler poliser militärer och tullare men det finn tillräckligt med pengar för att klara den utgiften.

Människor måste ha domedagsfrågor som är ett genetiskt gissel!

Under alla årtusenden har människan haft sina domedagsfrågor. Det har varit tomtar och troll, gudar och annat oknytt. Det har varit mera realistiska domedagsfrågor som dödliga epidemier och naturkatastrofer. Under min levnad har det handlat om atombomben, överbefolkning, gifter och tyst vår, oljan sinar och nu senast ett stort fokus på miljön.

Atombomben föll bara två gånger och avslutade ett grymt krig och en idiotisk regim, överbefolkningen har kunnat hanteras, gifterna togs bort (nästan), oljan pumpas fortfarande, luften blir bara renare fastän det är fler människor och bilar. Moderna drivmedel kommer ständigt. Det verkar som om mänskligheten kan hantera domedagsfrågorna ganska hyfsat. Den enda frågan som tycks vara ohanterlig är krig och religion.

Jag var på pensionärskongress i förra veckan!

Pensionärsorganisationerna måste trycka på regeringen mer så att äldre tar till sig den nya tekniken och även subventionerar inköp. Tyvärr tycks de ledande i åtminstone en organisation tro att pensionärerna kommer att missbruka sådana inköp. Det finns metoder att undanröja sådant missbruk. 

Vi har en stor del av befolkningen som inte hänger med dels av utbildningsskäl, konservatism och att de helt enkelt inte har råd. Idag borde alla ha en smartphone. Allt annat är ett misslyckande och en belastning för myndigheters service, den enskildes möjlighet att leva i dagens och morgondagens samhälle.
http://www.dn.se/debatt/dags-att-fora-en-aktiv-och-djarv-digitaliseringspolitik/

Pensionärsorganisationerna måste börja lyckas i förhandlingar!

Tyvärr kan jag konstatera att under min tid och alla år dessförinnan har pensionärsorganisationerna fullständigt misslyckats med att företräda medlemmarna i pensionsfrågan. En stor del av pensionärerna kan inte leva på sina pensioner och klyftan mellan löntagare har ökat och pensionärer har aldrig varit så bortgjorda i förhandlingar som de senaste femton åren.

Under mina pensionärsår har jag befunnit mig i närheten av  förhandlarna och deras uppvaktningar av regeringen och den kartell som regeringarna bildat med alla partier i pensionsfrågan (pensionsgruppen). Pensionärsorganisationerna måste gå ihop i en (kartell) och med vedertagna förhandlingsmetoder angripa ett pensionssystem som är orättfärdigt mot de som jobbat ett helt liv. Efter att ha följt organisationernas i sju år så är deras metoder att nå resultat ömkansvärt dåliga.

Arkiv