Om webbplatsen | Kontakt

Det finns många fördomar om campingplatser!

Media beskriver gärna campingplatser som tillhåll för fylla och slagsmål. De flesta campingplatser är fyllda med barnfamiljer och pensionärer som är mycket skötsamma och ordningsamma. De bor i husvagnar som har höga varierande värden upp till 400 000 kr samt en dragbil för samma summa. Husbilarna är upp till miljonklassen och kanske högre. Det finns nästan inga tält numera bara någon som vill nostalgicama eller cykelsemestrande.

Campingarna är välordnade och många är rena äventyrsplatser för barn. Att det skulle supas och slåss på en camping är rent nonsens när det rapporteras. Då får man söka sig till evenemang och inte campingplatser.

Mer snö på fjälltopparna i sommar?

Mitt i sommaren är det snö även på sydligare fjälltoppar i Sverige och Norge. Jag har under min färd genom de båda länderna frågat om det brukar vara snö på de sydligare fjälltopparna så här års och svaren är att så brukar det inte vara. Klimatdebatten är ensidig det rapporteras bara när det är glaciärer som smälter inte när snön ligger kvar över sommaren. Det här stör trovärdigheten i rapporteringen. Det kund åtminstone diskuteras varför snön ligger kvar numera ett par somrar i rad. Det kanske bara är väder och inte klimat men frågan måste upp i ljuset.

År politikerna i Sverige till för oss vanliga eller lever de ett eget liv.

Idag är det mest formfrågor som diskuteras av politikerna. Sakfrågor som exempelvis  att en tredjedel av våra pensionärer lever under EU:s fattigdomsgränsen det bryr man sig inte om och den debatten och åtgärdsbesluten tar ingen. Vi närmar oss gränsen för politikerförakt och att missnöjespartier får makten. Vem är då ansvarig för detta om inte våra nuvarande politiker. Man kan inte omvänt ha val av nya medborgare.

De flest förstår att vi kan ha diskussioner och olika åsikter om sakfrågor men pajkastning mellan partier det har åtminstone jag vuxit ifrån. Som pensionär röstar jag bara på det parti som gynnar mig mest och sneglar på ansvaret för Sverige. Där ligger nog de flesta när brukssamhället gått i graven.

Ministerstyre eller fristående myndighetschefer!

Idag påstås det att myndighetscheferna är fria från sin minister och att de själva styr sin myndighet. Under mina dryga 40 år i statsförvaltningen har jag inte sett många generaldirektörer som uppfyllt det kriteriet. De lägger alltid ”örat mot rälsen” för att luska ut vad ministern tycker. Det var i någon mån bättre när det var fler myndigheter i myndigheten som var anställda på konstitutional eller i princip oavsättliga från sin ordinarie tjänst. Ordinarieskapet avskaffades utan att tänka på en myndighets oberoende från departement och regering.

Det är nog hög tid att fundera över hur ska myndigheter styras ska de vara frikopplade från ministern eller ska vi ha ministerstyre. Nu ska statsråd fällas i en fråga i Transportstyrelsen fastän vi inte har ministerstyre. Minst sagt obegripligt.

http://www.dn.se/debatt/dags-for-politikerna-att-komma-narmare-verkligheten/

Transportstyrelsen igen

Vem har tillsatt den fuskande generaldirektören i Transportstyrelsen. Det statsrådet borde särskilt granskas och också få dra hundhuvudet för denna skandal. Regeringens statsråd måste också börja tala med varandra oavsett om SÄPO är inblandade. Ansvaret för Sverige vilar kollektivt på regeringen därför måste de tala med varandra även om det handlar om sekretess annars styrs inte landet kollektivt av regeringen.

Transportstyrelsen inte unik i sin IT-utvecklingsproblematik!

Alla myndigheter som ska införa eller uppgradera sin IT verksamhet har ett helsike att få tilldelad budget att räcka till. Det finns då tre vägar för en myndighetschef . Den första och svåraste är att yrka mer pengar från sitt departement. Den andra är göra en budgetupplaga som inte håller enligt regelverket. Den tredje är att göra som byggindustrin anlita billiga ej säkerhetstestade utlänningar och då kommer SÄPO.

Många gånger gör myndigheter konstiga upphandlingar eftersom exempelvis ett spaningsregister kan appliceras i ett kundregister som finns som hyllköp till budgetpris. Allt går inte den vägen men sannolikt bör datainspektionen skrotas och en ny myndighet  bildas som kan stötta myndigheterna med säkerhetskompetens och upphandling. Datainspektionen håller i mina ögon inte måttet i dagens samhälle de fokuserar på nulliteter som juridiska spetsfundigheter.

Elbilen en miljöbov internationellt!

Tydligen så är elbilen en miljöbov i de flesta länder utom Sverige och Norge. När elen kommer från kolkraftverk så kan man inte kalla en elbil för miljöbil. Dels har tillverkningen främst då batterierna som konventionella bilar inte betytt en stor miljöpåverkan och därtill går de ju egentligen på kol. Visst är den bra i städer med stor biltrafik och kanske kan gifterna från vissa kolkraftverk tas om hand effektivare än avgassystemet på bilen. Men koldioxiden kommer man inte undan.

När elen kommer från sol, vind och vatten och tillverkningskostnaden blir acceptabel kan det bli bra och bäst blir det när elen producerar vätgad eller omvänt.

Personalen på Transportstyrelsen har det inte lätt!

Myndigheten har haft det turbulent, tågen går inte i tid och underhållet är uselt, sjöfartsverket löper ifrågasatta helikoptrar och fordonsregistret är på villovägar i cyberrymden kanske. Jag tror inte man ska gapa över för mycket när man är en offentlig myndighet. Ska man både vara operativ och förskrivande myndighet då gäller det att hålla tungan rätt i munnen. Transportstyrelsen har nog för många järn i elden. Att hantera vägtrafiken, sjöfart, luftfart och järnväg i en gemensam instans blir nog för mycket.

Orimligt att svenska myndigheter ska IT-hantera sekretess inom egna budgeten!

Efter det senaste tidens IT säkerhetsproblem vid Transportstyrelsen finns all anledning att överväga ett statligt IT bolag som står för utveckling av sekretessbelagd information av myndigheterna. Jag är helt övertygad om att nästan alla myndigheter som hanterar sekretessbelagd information haft utomstående konsulter i sina system på ett eller annat sätt.

Transportstyrelsen är bara toppen på ett isberg och för det mesta är inte det utomstående konsultstödet någon risk. Det finns inga belägg för att konsulter läckt uppgifter till främmande makt. Däremot finns det bevis på att poliser och militärer överlämnat hemlig information, exempelvis Wennerström och Bergling. Jag tror att det vore bra att staten tog ett större grepp över uppbyggnaden av den hemliga IT sfären vid myndigheterna.

Det är heller inte säkert att en svensk IT expert är pålitligare än en IBM anställd.

Plastskatt!

 

Vi har fokuserat våra skatter på jobb och bostad som är basen för vår välfärd men när det gäller skatt på konsumtion så är mervärdesskatten ett lyckat drag som började med MOMS och Gunnar Sträng. Skatten på bränsle är också extremt hög vilket också är en konsumtion. Dagens största miljöbov är för närvarande plasten. I min soppåse är det i princip bara plast som inte återvinns. Plaster dominerar också nedskräpningen till lands och sjöss.

 

På något sätt borde plasten beskattas eller förses med retur peng. Det är ohållbart med detta plastberg som enkelt skulle kunna återvinnas. Sannolikt är plasten ett större hot mot miljön än bränsleutsläppen. Det omslagspapper som våra föräldrar tog hem från fisk och köttaffären är upplöst för länge sedan emedan plastförpackningarna liger kvar i hundratals år om de inte bränns.

Arkiv