Om webbplatsen | Kontakt

Jag blir beklämd av vissa inlägg på Facebook och det hat och förakt vissa visar!

Just nu vräker vissa herrar och damer ut sig mycket nedsättande omdömen över statsministern. De är småföretagare med med mer eller mindre behövda företag som säljer villor eller vad de nu tycker är så märkvärdigt. De ondgör över statsministerns och att han skulle ha en bristande intelligens och skolning. Har man varit ordförande i Metall så är man nog minst lika erfaren och begåvad än personer som nasar hus eller dylikt.

Visst kan man lämna dessa herrar och damer på Facebook men det är intressant att se hur dessa som anser sig så fina och excellenta vräker ur sig och nedvärderar människor bara för att de ha en annan politisk åsikt. De som ger sig in i politiken överlever inte lång tid om de är obegåvade eller så knepiga som dessa personer framställer dem. Jag tycker det går för långt när man kallar en politiker för obildad och obegåvad. Det är i alla fall intressant att se de som anser sig begåvade fara ut på Facebook.

Misstroendeförklaringarna i Riksdagen beror på ett systemfel att utse myndighetschefer!

Det finns ett dubbelkommando i våra myndigheter, det finns ett förtäckt tyst ministerstyre och myndighetschefen är inte den fristående chef som den ska vara. Den är mycket försiktig med att fatta något beslut som går emot ministern och fackdepartementet i praktiken. Chefen i Transportstyrelsen fick i uppdrag av den borgerliga regeringen att  privatisera IT enheten, vilket blev det övergripande målet. Vederbörande chef begrep inte att det fanns hemligt material och tvingade igenom en olaglig privatisering.

Den S märkta regeringen ärvde problemet och statssekreterarna var oerfarna nästintill okunniga och begrep inte vad de höll på. Nu var väl heller inte Transportstyrelsens uppgifter så extremt hemliga utan mer att likna med ”softhemliga” uppgifter som mörkade en del personer och fordon. Hela affären med misstroendeförklaringar ger ett löjes skimmer över politikerna som kräver misstroende och som dessutom tidigare beslutat att hemliga register skall köras i privat regi. 

Som jag ser det är det de i den förra regeringen som beslutade om outsourcing av hemliga IT register och generaldirektören i Transportstyrelsen som ska ställas inför reespektive domstol. Strafföreläggande väcker ju ett löjes skimmer över rättsväsendet.

Det regnar manna över polis och militär!

Det är inte säkert vi får en bättre polis och militär bara för att regeringen öser pengar över dem. Skolan säger enligt uppgift i DN att de inte behöver mer pengar det är inte det som är problemet. Många gånger är det en kombination av pengar och krav som ger bättre resultat. Personligen tror jag att båda verksamheterna behöver genomgå kraftiga förändringar.

Polisen har genomgått en kraftig omorganisation men det måste bara vara början på nästa omorganisation och strukturförändring. Vårt samhälle förändras fort nu och det måste också den offentliga sektorn göra. Tullverket som jag känner väl till har nog gjort de kraftigaste förändringarna i offentlig sektor men där har man gått för långt nu. Det är tid för stabilisering.

Så försvann en Moderatledare!

Jag tycker inte Anna Kinberg Bata fick en rejäl chans. Det tar tid att bli partiledare och att ”publiken” anammar den nya ledarens stil och personlighet. AKB har en personlighet som man måste vänja sig vid hon är inte lika syntetisk som exempelvis hennes företrädare var. Hade M varit lite mer uthålliga och ägnat mer tid åt politik än åt misstroendeförklaringar och en ny partiledare som var på väg att växa.

Det här var valsegern för S som kan se fram mot en promenadseger om de inte blir för segervissa. Moderaterna kommer inte att kunna lansera ett bättre alternativ fram till valrörelsen. Det tar tid i Sverige att bli partiledare men vem vet det kanske finns någon guru i gömmorna. Men de som är kända är inte ett dugg bättre än AKB. Hon fick nog extra minuspoäng för att hon är kvinna vilket är trist.

Partiledare och ordförande i en förening ett långsiktigt uppdrag!

Idag är det Moderaternas ledare som virvlar runt i en organisations missnöje över en misslyckad period. Det tar lång tid för en organisation innan man vänjer sig vid en ledares mentalitet. Vi kan se på Tage Erlander som väl var en katastrof som ledare som med åren blev folkkär. Det är ännu svårare att ta över när man varit nummer två eller liknande. Det enklaste är att komma som ny som en överraskning men det är med åren ledarskapet stabiliseras och känns tryggare. 

Jag tror dessutom att det skulle vara lättare att leda om man är ödmjuk mot organisationen men vet vart man vill och inte låter sig styras av presstalesmän då vinner man respekt.

Att vara chef är som att välja ett fordonsdäck!

En chef måste ha ett bra fäste i organisationen och kunna ”axa” försiktigt eller snabbt. När det är stora saker på gång då kan det vara bra att ha gjort en ”burnout” innan för att det ska fästa ordentligt. Det gäller också att ha en bra motor och ett effektivt vridmoment. Givetvis måste däcket vara anpassat till underlaget däcket rullar på och chauffören (chefen) begriper allt detta.

Nu kan man bara översätta detta till en organisation. Vi kan ta polisen till exempel och där kan man se att ”motorn” går lite ojämnt, man måste välja rätt experter för däckvalet ”organisationen” särskilt med ett helt nytt underlag. Ibland ska det vara bra friktion mot marken men inte alltid.

Man funderar över mänskligheten!

Vi har alla avarter från terrorister till småpojkar som skjuter varandra i förorterna och de verkar inte sky något så deras frånfälle får väl tyvärr ses som en självsanering. Man kan även konstatera att polisen utomlands skjuter ihjäl terrorister vid gripandet emedan svensk polis inte verkar göra så.  

Vi har också massor av mördare som verkar ha en helt sjuk hjärna och även kvinnor vilket Arbogamorden visar. Först den kvinna som mördade barn sedan en kvinna som lät mörda sin far och svårt knivhugga sin mor. Vi har stollar som håller på med att bygga raketer och ubåtar som eliminerar en kvinna mm. mm. 

Vi har stolliga religioner som borde förpassas till medeltiden och för min del känner jag olust när ledare för stora nationer tror på gudar som ingen har sett. Det är nog hög tid att predika det humanistiska budskapet utan gudar. Det måste vara humanismen som är ”gud” och inte någon skäggig figur. Trosbekännelsen borde byta ut Gud mot Humanismen.

Terrordåden gör att militär behövs i bekämpningen!

Det är dags att militären börjar jobba med den inre säkerheten i Sverige. Ökar försvarsanslagen med nio miljarder så måste vi få ut något av den resursen. Terrordåd är ingen vanlig kriminalitet utan ett angrepp på staten Sverige. Därför behövs militären i övervakningen och kan bidra till säkerheten i samhället. 

Hur det ska organiseras finns det säkert många lösningar på och vi har många exempel i Europa. Militären kan bidra med övervakning och säkerhetsfrämjande åtgärder samt bidra med kommandosoldater som attackerar terrorister vid en terroristattack. Jag tror de har bättre förutsättningar för det eftersom deras utbildning går ut på att döda. Med terrorister är det enda möjliga metod.

Vi kan inte göra som på 1900-talet bygga upp ett ”ärtsoppeförsvar” som i princip bara äter sig feta på statens bekostnad. Vi fick då beröm för att vpåra soldater kunde laga rör och el. Det är inte det soldater ska göra de ska eliminera våld mot medborgarna i Sverige.

Kvinnor och barn!

Det är hög tid att vår syn på kvinnor präglar flyktingpolitik och förhållande till de länder som har ett utpräglat kvinnoförtryck. Det är med förvåning jag ser hur Sveriges flyktingpolitik ensidigt gynnar starka unga män och låter förtrycket mot kvinnor bestå. Detsamma är förtrycket mot utlandsfödda kvinnor i familjen där hedersaktiviteter rapporteras ofta i media. Det dolda förtrycket rapporteras inte alls.

Vi bedriver en skenhelig kvinnopolitik och backar för de stora problem som nu mer än någonsin är aktuella i Sverige och vår kontakt med utlandet. Vi har i Sverige kommit långt med kvinnlig frigörelse och jämställdhet och det är bra även för oss män. Att förtrycka en kvinna för att hon är kvinna är att ansluta sig till medeltiden.
Det är också hög tid att kvotera kvinnor i flyktingpolitiken som huvudsakligen borde baseras på kvotflyktingar. Asylen har spårat ur.

Småpartierna i Sverige har för stort inflytande!

Vi behöver inte dessa småpartier som får ett oproportionerligt stort inflytande. Nu gläfser de som småhundar och det är inget att bry sig om. Man kan konstatera att när Alliansen hade ansvar för Sverige så slaktade de Försvaret och skapade en flyktvåg in i Sverige som vi inte kunde ta emot på sedvanligt sätt. Hade vi byggt stora flyktingläger hade det varit möjligt men att inhysa i lägenheter det var i så fall omöjligt. 

Försvaret är nu i blickpunkten men nu ska en duktig försvarsministern rensas ut för att nullitetspartier så kräver. Visst är det bra att de driver på men saker och ting måste ta sin tid. Nu är det miljöpartiet och vänsterpartiet som driver på skattehöjningar och det är väl inte så konstigt för deras medlemmar verkar inte vilja jobba och därmed betalar de ju ingen skatt. Att folk i glesbyggd får sälja bilen bekymrar de sig inte om. Värmen i puben på Södermalm efter ett vinglas tar bort helhetssynen.

Arkiv