Om webbplatsen | Kontakt

Felaktiga domar kostar samhället hundratals miljoner!

Nu är det Kaj Linna Som felaktigt dömts och fått 12 miljoner i skadestånd. Härutöver har kostnaden för fängelsevistelsen kostat upp till 95 miljoner. Det har varit ett antal sådana här domar och dessa pengar kunde ha använts till något mer nyttigt. 

Härutöver kommer det lidande som fången utsatts för under en lång tid. Hela den sociala livsfunktionen har varit begränsad och tiden kommer aldrig åter. Vi kan nog förvänta oss fler frikännanden av den här typen då många kräver att det skall dömas mer på indicier.

Vi behöver kyrkans budskap men inte gudar!

Den Svenska Kyrkan är en fin och traditionsrik plats att samlas i. Den har också ett fint humanistiskt budskap om man bortser det här med gudar. Gudar oavsett religion är ett passerat stadium i den vetenskapliga mänskligheten. Det r i alla fall inte mänskliga gudar utan sannolikt en kosmisk fysisk grundlag kombinerad med kemi. 

Jag skulle gärna vara med i Svenska Kyrkan om de tog bort trosbekännelsen och slutade prata om gud men la stor vikt vid det humanistiska budskapet och människan och medlemmarnas livsgärning. Det känns väldigt konstigt att vid begravningar lägga så stor vikt vid att överlämna en människa till gud och bara några ord om den dödes liv. 

Var och en blir salig på sin tro och jag på min.

Jesu korsfästelse ett mord som blev en familjehelg!

I morgon är det Långfredag och det var den jäkligaste dagen under min uppväxt. Man fick inte söka upp sina kamrater i deras hem utan man skulle lida helvetets pin beroende på en tragedi för två tusen år sedan. Sannolikt bara en saga ur en av religionernas sagoböcker. Med åren bildades det klubbar på Långfredagen som man kunde gå på om man var medlem. Vi är med andra ord nu inne i en tid där någon Gud är närmare oss än någonsin, hans sons död högtidlighålles. Om nu Guden är odödlig varför har han då en son som kan blöda på ett kors?

Som i de flesta barnböcker och biblar och koraner finns det fina humanistiska budskap. Låt oss göra dessa humanistiska budskap till vår tro men det här med Gudar och profeter  det får man inbilla någon annan. Hur som helst så är Påsken en trevlig helg som vi tackar ett mord för, för tvåtusen år sedan.
Glad Påsk!

Är EU verkligen ett fredsprojekt?

EU och våra folkvalda gör allt för att jäklas med vår granne Ryssland. Är inte den här diplomatin dum och barnslig. Om jag har en granne som dödar en buske på min tomt så går inte en klok människa in på grannens tomt och har ihjäl en buske som hämnd. Man försöker väl förhandla och skapa bra relationer. EU och svensk politik gör precis tvärs om.  För gemene man framstår det som sandlåda och det som pågår nu mellan väst och Ryssland leder inte framåt. 

Det är en ren och skär konfrontationspolitik som kan leda till krig. Mitt i detta så säger EU att de är ett fredsprojekt och vem tar ansvaret om det smäller. Grannar ska man ha en bra relation till och jobba med, inte trappa upp. Detta även om de är riktigt otrevliga.

Nu handlar konflikten  om en hemlig agent som hoppat av och hur mycket krut ska man satsa på en sådans död. Skulle det värsta ske då kommer dessa politiker och krigshetsare vara de första att gömma sig och vända kappan efter vinden. Vi vanliga människor fick däremot ett helvete.

Från ärendehantering till systemhantering i brottsbekämpningen!

Vi går mot en ny typ av lagföring av enkla brott som fortkörning med flera. Vi kommer framöver att se en lagföring av småbrott där polis inte behöver medverka. Nu har vi fartkameror och snart kameror som registrerar bilar som inte har rätt att köra på en viss gata. Böter ersätts med en sanktionsavgift eller liknande. Rättsväsendet måste förnya sig eftersom det inte finns resurser att beivra småbrott på det primitiva sätt som nu är fallet. De flesta brott läggs ner och då blir situationen ohållbar. Småstölder och snatteri kan med fördel hanteras av butikerna själva och vaktbolag.

Vår polis behövs för att bekämpa och lagföra våldsbrott och vara behjälpliga med tvångsmedel inte för småfiffel och trafikbrott. Det är också tveksamt om vanlig polis ska hantera ekonomiska brott det bör ske med specialenheter som inte behöver vara poliser i gammal traditionell betydelse.

Pensionärerna har tagit över kulturen!

Vid mina allt för få teaterbesök så kan jag konstatera att pensionärerna utgör större delen av publiken. Är det så att det är vi äldre som bygger upp kulturen. Nej riktigt så enkelt är det inte men pensionärerna är en viktig publik som teatrarna måste ta väl vara på. Några teatrar har rimliga priser och bra tillgänglighet och Stadsteatern är ett bra exempel i Stockholm. 

Med tanke på att många pensionärer har hörsel och synnedsättning så finns mycket att önska om ljudet. Det pangar ryker och bullrar från scenen men skådisarna är svåra att höra. Ljudanläggningarna är kass och många  skådisar kan inte artikulera. Här måste något göras och varför inte storbildsskärmar på strategiska platser i salongen. Tillgänglighet och massor av toaletter är ytterligare en framgångsfaktor för en teater.

Okunnig debatt om dieseln!

Jag har EUR 6 i min VW och Add blue (ett urinämne som tar bort kolpartiklarna) i en parallell tank och samma system har lastbilarna. Det går åt sådär 10 liter Add Blue á 6,50 kr på 1000 mil Man ska köpa Add Blue där lastbilarna tankar, där är priset mer än hälften än det från dunk. Det är ju ännu bättre värden värden som forskats fram nu som dessutom kan appliceras på äldre bilar. 

Det är ju kolpartiklar som människan består av och som är nyttiga för växtligheten som kommer ut och i städerna och då blir det för mycket av det goda. Dieseln är ju en suverän miljöbil med mycket litet koldioxidutsläpp men det begriper ju inte alla och särskilt inte miljömänniskorna. Jag begriper inte varför den kinesiska Volvo inte tagit till sig Add Blue tekniken, Nu går det tydligen också att konvertera äldre dieslar till Add Blue då framstår ju miljöknuttarna som de okunnigast parlament.

https://www.nyteknik.se/innovation/forskarnas-uppfinning-kan-radda-dieseln-6905932

Sociala medier mer trovärdiga än kvällspressen?

När man läser inlägg på sociala medier så vet de flesta att det finns dolda agendor och knäppgökar och man kan värdera det sagda om man är normalbegåvad. Med när en knäppgök kan dölja sig bakom namnet på kända kvällstidningar då blir det farligt. Vi har under åren sett drev som bedrivits av kvällstidningar mfl som resulterat i självmord och fullständig utslagning. Dreven har bedrivits på lösa grunder och nu senast en teaterentusiast som drevet drev till självmord.

Jag läser själv kvällstidningarna med stor skepsis och övriga tidningar med viss skepsis och sociala medier med mycket stor skepsis. Med detta i bakhuvudet så tycker jag att det fungerar bra. Det senaste #metoo upproret fångade in en del fähundar och skadade många fler som pekades ut på mycket tveksamma grunder.

Varför är så många arga på politiker!

Det känns lite konstigt att läsa på sociala medier om hatet mot politiker. Givetvis ska man ha en åsikt om politikernas åsikt men när man börjar skicka bilder där man gör finger och kallar politiker med förnedrande ord då blir det inte bra. Jag tror heller inte att de förnedrande orden har någon annan effekt än att ordformuleraren kommer i dålig dager. 

Man kan väl tycka illa om både höger och vänsterpolitik och uttrycka sina åsikter för något bättre utan att idiotförklara utövarna. Jag tror de hårda orden kommer av den polarisering som har blivit under senare år. Ser man till realpolitik så skiljer det sig väldigt lite mellan exempelvis S och M. Kanske en femhundring i månaden i övrigt är det bagateller och nyanser. 

Den svenska naiviteten finns i alla partier och den måste vi nog överge i den alltmer globala världen med många ”vargar”.

Hur är de äldres tandstatus!

Med jämna mellanrum får jag förfrågningar från mindre lyckligt lottade pensionärer som inte har råd att gå till tandläkaren. Vi borde titta på den frågan lite närmare eftersom den som är fattig inte äter så nyttigt och har den dessutom dåliga tänder så minskar tuggförmågan och livet blir inte behagligt med både tand- och magvärk.

På något sätt måste det finnas möjligheter för fattigpensionären att få sina tänder lagade på samma kostnad som läkarvårdsavgiften. Det är inte rimligt att vi ska ha ett lidande för de som kämpat ett helt arbetsliv.

Arkiv