Om webbplatsen | Kontakt

Tullveteranerna

Under fliken Tullveteranerna (Stockholmstullens Veteranklubb) kommer styrelsen att beskriva olika aktiviteter och händelser som kommer att äga rum eller har genomförts.

Stockholmstullens Veteranklubb är en kamratförening som har till syfte att hålla vid liv och utveckla samhörigheten när tulltjänstemännen lämnat aktiv tjänst. Klubben skall verka för god kamratanda, gemenskap, trivsel och friskvård bland medlemmarna.

Veteranklubben skall stödja medlemmarnas kontakter med sitt gamla yrke genom information om Tullverkets utveckling och aktuella tullfrågor. Verksamheten bedrivs i form av medlemsmöten, samkväm, resor, utflykter och andra aktiviteter.

Klubben skall samverka med tullmyndigheterna och Tullverkets fackliga organisationer och övriga föreningar för tullveteraner. Klubben har varit aktiv sedan 1981 och motsvarande klubbar finns i Malmö och Göteborg.b

Glöm inte anmäla eventuell adressändring och E-postadress!

Vi har bara 150 kr i inträdesavgift kontakta karl@gunnheden.se via epost för medlemskap. I övrigt finansieras verksamheten genom frivilliga bidrag använd vårt plusgiro för dessa inbetalningar:

466 08 34-5 


Vårprogram 2019


Nu är 2019 här och nu kommer lite information om vårens tider program meddelas senare. Hoppas ni alla haft en skön jul- och nyårshelg och tycker det ska bli trevligt att träffas igen.


Samtliga träffar under våren äger rum på Tellus Fritidscenter, Rosenlundsgatan 44A (pendeltåg Södra station, uppgång Rosenlundsgatan) OBS nya tider kl 16.30-20.30 program levereras här löpande. Det serveras lättare förtäring och två glas vin på träffarna till en kostnad av 170 kr.


Första träffen är den 25 februari, Björn Ericksson kommer kl 17.00-20.00

Anmälan senast den 18 februari


Nästa träff den 25 mars kl 17.00-20.00

Anmälan senast den 18 mars


Nästa träff 25 april kl 17.00-20.00

Anmälan senast den 15 april


 

HÖSTENS TRÄFFAR 1 oktober , 31 0ktober, 28 November kl 16.30-2030 Rosenlundsgatan 44 A

    

 

 


Glöm inte att anmäla eventuell adressändring! Vill du lämna ett frivilligt bidrag så är vårt plusgiro:

466 08 34-5


Anmälan till vårens träffar gör ni till

Hans Johnsson, 08-57140011, 070-7954608, e-post: hah.johnsson@tele2.se

Anna-Lena Konnman 08-6638779, 0761-789600, e-post: annakonnman@hotmail.com

Ylva Sund 08-966739, 076-7809291, e-post: ylva.sund@yahoo.se


 

 

 


Stöd TULLVETERANERNA PlusGirokonto 466 08 34-5

 


Den 29 september 2011 firade ett antal medlemmar att Tullveterannerna i Stockholm har funnits i 30 år. Vi samlades på m/f Birka Paradise med en trevlig kväll och en liten resumé påföljande dag om hur det började nedan kan du läsa om de som var med den 16 november 1981.

Tullveteranerna 30 år 2011

Den 3 september 1981 skickades en inbjudan i ett brev från Tulldirektionen i Stockholm till tidigare pensionerade tulltjänstemän. Brevet var undertecknat av Tulldirektör Uno Falck och Svenska Tulltjänstemannaförbundets (STF)  ordförande i Stockholm J. Sixten Pekkari. STF hade beslutat att anslå 1000 kr, för bildandet och Tulldirektionen stod för lokaler och porto.

Den 23 september 1981 samlades en skara Tullpensionärer i entrerhallen Sandhamnsgatan 57. Hur stort antalet var framgår inte men det bjöds på kaffe och informerades om Tullverksamheten och att det förelåg ett förslag att bilda Stockholmstullens Pensionärsklubb. Verksamhetsområdet föreslogs till att vara detsamma som STF:s verksamhetsområde i Stockholm. 

Det beslutades att inbjuda till ett konstituerande möte den 16 november 1981 som samlade 50 presumtiva medlemmar. Mötet under ledning av mötesordförande f.d Tullmästaren Gustav Thelander antog stadgar och valde en styrelse bestående av; Ordf. Margareta Högstedt (obs en kvinna) Vice ordf. Esse Gedsby, Sekr. Ingrid Tegbäck, Kassör Carl-Axel Edoff, Klubbmästare Lennart Rahm, Styrelseledamöter Inga Söderlind, Lennart Olofsson.  Revisor Gunnar Wanselius och suppl. Sven Pettersson. Valkommittén bestod av Gösta Vidlund, Curt Andrée, Anna-Greta Ruda.

Efter 2 år 1983 avsade sig Margareta Högstedt ordförandeskapet för att bli vice ordf. och Esse Gredsby blev ordförande.

Medlemsavgiften beslutades till 25 kr som engångsavgift och att medlemsmöte hålls sista torsdagen i månaderna jan-april samt september-november. Ärtsoppa var den stående rätten på menyn. De första utflykterna planerades att gå till Valdermarsudde, Berwaldhallen Tull- och Polismuseet, Rydbo kyrka och skolmuseet på Össebygarn. Vilka av dessa utflykter som genomfördes framgår inte av tillgängliga dokument.

Så började det och så fortsätter det 2011. Vi har samma modell för mötesdatum, utflykterna är inte så annorlunda, ärtsoppan är dock utbytt mot landgång eller kallskuret. Punschen har blivit till vin och 2012 har Tullverket anammat torläggning, inträdesavgiften är 100 kr istället för 25 kr.

Stockholmstullens Pensionärsklubb har ändrats till Tullveteranerna i Stockholm och vi har fått liknande klubbmodeller i Göteborg och Malmö. Det lokala reviret har utökats så man behöver inte ha varit Tulltjänsteman i Stockholm längre. Vi får hoppas att det fortsätter så här decennium efter decennium.

Stockholm den 28 september 2011

Karl Gunnheden 
Ordförande i Tullveteranerna i Stockholm sedan 2008 

Stöd TULLVETERANERNA PlusGirokonto 466 08 34-5!