Om webbplatsen | Kontakt

Tullveteranerna

Under fliken Tullveteranerna (Stockholmstullens Veteranklubb) kommer styrelsen att beskriva olika aktiviteter och händelser som kommer att äga rum eller har genomförts.

Stockholmstullens Veteranklubb är en kamratförening som har till syfte att hålla vid liv och utveckla samhörigheten när tulltjänstemännen lämnat aktiv tjänst. Klubben skall verka för god kamratanda, gemenskap, trivsel och friskvård bland medlemmarna.

Veteranklubben skall stödja medlemmarnas kontakter med sitt gamla yrke genom information om Tullverkets utveckling och aktuella tullfrågor. Verksamheten bedrivs i form av medlemsmöten, samkväm, resor, utflykter och andra aktiviteter.

Klubben skall samverka med tullmyndigheterna och Tullverkets fackliga organisationer och övriga föreningar för tullveteraner. Klubben har varit aktiv sedan 1981 och motsvarande klubbar finns i Malmö och Göteborg.b

Glöm inte anmäla eventuell adressändring och E-postadress!

Vi har bara 150 kr i inträdesavgift kontakta karl@gunnheden.se via epost för medlemskap. I övrigt finansieras verksamheten genom frivilliga bidrag använd vårt plusgiro för dessa inbetalningar:

466 08 34-5 

 


  Höstprogram 2022Nu är hösten här och äntligen kommer lite information om höstens aktiviteter. Hoppas ni alla haft en skön sommar och tycker det ska bli trevligt att träffas igen.


Vi har tyvärr fått besked från Tellus Fritidscenter att man infört förbud att servera alkohol (gäller i alla Stockholms stads lokaler). Vi har därför sökt efter en annan lokal.

Vi kommer att ha höstens träffar på Kristinehovs malmgård, Kristinehovsgatan 2, T-bana Hornstull, uppgång Högalidsparken. Tiden för träffarna är kl 13.00-15.30. Den nya lokalen är begränsad till högst 40 personer.


Första träffen blir den 26 oktober. Mathias Grönlund kommer och talar om "Sveriges ordförandeskap i EU 2023 - tull och lite blandat"

Anmälan senast den 24 oktober


Nästa träff den 30 november har vi bjudit in Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholm som gäst. 

Anmälan senast den 28 november


Vid träffarna serverar vi enklare förtäring och två glas vin till en kostnad av 250 kr. Höjningen beror bl.a. på en betydande ökning av lokalhyran.


Vi erbjuder en extra aktivitet tisdagen den 1 november (samling Blasieholmsgatan 6, kl 10.15) då vi ges tillfälle till en privat visning av Bååtska palatset (Frimurarnas hus) på Blasieholmen. Vår medlem Ingvar Fröberg visar oss huset under 1,5 timme. Därefter äter vi en gemensam lunch på en närbelägen restaurang. Kostnad 240 kr (100 kr för visningen och 140 kr för lunch) Antal platser är begränsat till max 30 (först till kvarn) och tyvärr medger inte lokalerna rullstol eller rullator. Anmälan senast 26 oktober.

 

Glöm inte att anmäla eventuell adressändring eller e-post! Vill du lämna ett frivilligt bidrag så är vårt plusgiro: 466 08 34-5


Anmälan till höstens träffar gör ni till

Hans Johnsson, 070-7954608, e-post hah.johnsson@gmail.com

Anna-Lena Konnman 0761-789600, e-post: annakonnman@hotmail.com

Ylva Sund, 076-7809291, e-post: ylva.sund@yahoo.se


Ni kan betala med Swish eller kontant på plats

________________________________________________________________________________________________________

   

 

Glöm inte att anmäla eventuell adressändring! Vill du lämna ett frivilligt bidrag så är vårt plusgiro:

466 08 34-5


Anmälan till våra träffar gör ni till

Hans Johnsson, 08-57140011, 070-7954608, e-post: hah.johnsson@gmail.com

Anna-Lena Konnman 08-6638779, 0761-789600, e-post: annakonnman@hotmail.com

Ylva Sund 08-966739, 076-7809291, e-post: ylva.sund@yahoo.se

 


 

 


Glöm inte att anmäla eventuell adressändring! Vill du lämna ett frivilligt bidrag så är vårt plusgiro:

466 08 34-5


Anmälan till träffar gör ni till

Hans Johnsson, 08-57140011, 070-7954608, e-post: hah.johnsson@gmail.com

Anna-Lena Konnman 08-6638779, 0761-789600, e-post: annakonnman@hotmail.com

Ylva Sund 08-966739, 076-7809291, e-post: ylva.sund@yahoo.se


 

 

 


Stöd TULLVETERANERNA PlusGirokonto 466 08 34-5

 


Den 29 september 2011 firade ett antal medlemmar att Tullveterannerna i Stockholm har funnits i 30 år. Vi samlades på m/f Birka Paradise med en trevlig kväll och en liten resumé påföljande dag om hur det började nedan kan du läsa om de som var med den 16 november 1981.

Tullveteranerna 30 år 2011

Den 3 september 1981 skickades en inbjudan i ett brev från Tulldirektionen i Stockholm till tidigare pensionerade tulltjänstemän. Brevet var undertecknat av Tulldirektör Uno Falck och Svenska Tulltjänstemannaförbundets (STF)  ordförande i Stockholm J. Sixten Pekkari. STF hade beslutat att anslå 1000 kr, för bildandet och Tulldirektionen stod för lokaler och porto.

Den 23 september 1981 samlades en skara Tullpensionärer i entrerhallen Sandhamnsgatan 57. Hur stort antalet var framgår inte men det bjöds på kaffe och informerades om Tullverksamheten och att det förelåg ett förslag att bilda Stockholmstullens Pensionärsklubb. Verksamhetsområdet föreslogs till att vara detsamma som STF:s verksamhetsområde i Stockholm. 

Det beslutades att inbjuda till ett konstituerande möte den 16 november 1981 som samlade 50 presumtiva medlemmar. Mötet under ledning av mötesordförande f.d Tullmästaren Gustav Thelander antog stadgar och valde en styrelse bestående av; Ordf. Margareta Högstedt (obs en kvinna) Vice ordf. Esse Gedsby, Sekr. Ingrid Tegbäck, Kassör Carl-Axel Edoff, Klubbmästare Lennart Rahm, Styrelseledamöter Inga Söderlind, Lennart Olofsson.  Revisor Gunnar Wanselius och suppl. Sven Pettersson. Valkommittén bestod av Gösta Vidlund, Curt Andrée, Anna-Greta Ruda.

Efter 2 år 1983 avsade sig Margareta Högstedt ordförandeskapet för att bli vice ordf. och Esse Gredsby blev ordförande.

Medlemsavgiften beslutades till 25 kr som engångsavgift och att medlemsmöte hålls sista torsdagen i månaderna jan-april samt september-november. Ärtsoppa var den stående rätten på menyn. De första utflykterna planerades att gå till Valdermarsudde, Berwaldhallen Tull- och Polismuseet, Rydbo kyrka och skolmuseet på Össebygarn. Vilka av dessa utflykter som genomfördes framgår inte av tillgängliga dokument.

Så började det och så fortsätter det 2011. Vi har samma modell för mötesdatum, utflykterna är inte så annorlunda, ärtsoppan är dock utbytt mot landgång eller kallskuret. Punschen har blivit till vin och 2012 har Tullverket anammat torläggning, inträdesavgiften är 2019 livsvarigt 150 kr istället för 25 kr.

Stockholmstullens Pensionärsklubb har ändrats till Tullveteranerna i Stockholm och vi har fått liknande klubbmodeller i Göteborg och Malmö. Det lokala reviret har utökats så man behöver inte ha varit Tulltjänsteman i Stockholm längre. Vi får hoppas att det fortsätter så här decennium efter decennium.

Stockholm den 28 september 2011

 

Karl Gunnheden för

 
 Tullveteranerna i Stockholm 2008-2021   

Stöd TULLVETERANERNA PlusGirokonto 466 08 34-5!

Texten ändrad den 13 juni 2021

Arkiv