Om webbplatsen | Kontakt

A-kassan en del av socialförsäkringssystemet?

Skall facket ha hand om A-kassan eller skall det vara en statlig försäkring ungefär som sjukförsäkringen och gälla alla som arbetar. Jag har alltid varit en stor förespråkare att A-kassan skall hanteras av facket. Dels har det varit en försäkring så att många är med i facket och att vi kan behålla den svenska modellen. Det har också varit ett bra sätt för facket att ta ansvar för sysselsättningsgraden inom yrket eller kollektivet.

Några fack med få arbetslösa som akademikerna och poliserna har inte behövt en A-kassa eller så har de kunnat starta kompletteringsförsäkringar till redan ekonomiskt starka grupper då grundersättningen är på en relativt låg nivå. Att ha en egen A-kassa utan statliga subventioner för ett mer arbetslöshetsmässigt utsatt kollektiv är av ekonomiska skäl omöjligt. Ur välfärds- och rättvisesynpunkt har nog tiden passerat de gamla lösningarna och jag blir mer och mer tveksam till att fack och A-kassa kopplas ihop på det gamla sättet.

Tyvärr kan ett nytt system innebära att facket förlorar medlemmar och vår svenska kollektivavtalsmodell riskerar att ersättas med en politisk modell där arbetstagarna är helt i händerna på politikerna. Det kan i sin tur innebära politiska strejker som inte vari så vanliga i det här landet. Hur det än blir så måste dagens A-kassa bli mer rättvis mellan de olika yrkesgrupperna.

Det kan inte vara rätt att en grupp som har liten arbetslöshet kan åka i gräddfil och andra mer utsatta yrken får betala höga premier. Tyvärr har nog folkpartisten Jan Björklund nästan rätt i den här frågan. Han har inte visat alla korten och om det blir en generell premie för alla yrkesgrupper. Blir det inte så då kan vi kasta Björklunds förslag i papperskorgen.

Det är ju så att blir det massarbetslöshet så klarar inte ens staten av den här försäkringsuppgiften. Det blir ju på samma sätt om alla blir sjuka samtidigt. För arbetsmarknadens bästa och av rättviseskäl talar mycket för att Jan Björklund är på rätt spår om han nu är det?

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading