Om webbplatsen | Kontakt

Alkoholinförseln minskar?

Enligt Sprit & Vinleverantörsföreningen har privatinförseln av alkohol minskat med 20 % första kvartalet 2009. Jag tror mer på deras bedömning än på SoRADs intervjuer. Det är ju bara för medlemsföretagen att titta på deras egna försäljningssiffror och leveranser till de olika Bordeshops vid tyska gränsen.

I det här fallet blir en svag svensk valuta en nackdel i motsats till andra exportföretag där konsumenten också är bosatt i exportlandet. Om det nu är korrekt att handeln över Bordershopdisken nu minskat så finns det ett klart samband mellan priset på alkohol och den illegala införseln.

De som levererar illegal alkohol till ungdomar fortsätter nog sina resor ändå för att slippa frågor i kassan på Systembolaget. På systemet kan man ju bli nekad att köpa mycket alkohol om kassören misstänker langning enligt Systembolagets regelverk.

Vid den svenska gränsen är det en fri rörlighet som inte alltid är så lätt att hantera utan skälig misstanke. Fem bilar varje timme säger Tullen i Helsingborg och då handlar det om stora kvantiteter strax under det som åklagaren brukar gå till åtal på.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading