Om webbplatsen | Kontakt

Allt kan inte avregleras!

Vi har nu avreglerat det mesta och endast ett fåtal viktiga samhällsfunktioner är reglerade. Taxi är en verksamhet som måste återregleras den är för närvarande under all kritik. En del bilar har ockertaxor och det florerar, bedrägerier, skattebrott, prostitution och narkotikaförsäljning från taxibilar. Det är också otryggt att åka med många av bilarna.

Taxi skall fungera nästintill som en myndighet när det gäller seriositet och ingen kund har tjänat på den avreglering som nu ägt rum. Jag tycker att hela transportbranschen borde regleras hårdare nu är det rena vilda västern på vägarna. De utländska åkerierna  åker friskjuts på att det är besvärligt och resurskrävande att sätta dit dem. Får tull och polis nu möjlighet att låsa hjulen på dem blir det lite lättare men det måste också bli lättar att beslagta last istället för böter och sälja den.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv