Om webbplatsen | Kontakt

Arbetsmarknadens ansvar!

Facket har ett ansvar för att vanliga löntagare får bättre lön. Arbetsgivaren har ansvar för att de högst avlönade inte får för hög lön. Det senare glöms lätt bort i debatten om de felavlönade emedan det förstnämnda aldrig glöms i det avseendet. Jag har sett fler felavlönade höginkomsttagare än låginkomsttagare!

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv