Om webbplatsen | Kontakt

Brexit något EU själva bäddat för!

Det är inte i centralisering framtiden skapas utan det handlar om decentralisering. Det handlar inte om centrabyråkratiska lösningar utan om lokala/regionala lösningar av det mesta. Centraliseringen sköter sig själv och behöver ingen byråkratihjälp från EU. Visst är det bra med ”standards” i tekniska och kemiska frågor men även där så måste man ta hänsyn till alltifrån arktiska förhållande till nästintill ökenklimat.

Det är EUs byråkratisering och centralisering som driver många av oss från en bra tanke till ett avståndstagande. Varför inte ta de stora frågorna i EU och sluta jävlas med vanligt folk. Det är lätt för en byråkrat att jamsa ja till en ”närafråga” som inte hör hemma i EU men betydligt svårare att lösa flyktingproblemen och miljöfrågorna.

Ett exempel som jag är mycket insatt i är alkoholinförseln där det gäller fri rörlighet fastän skatteskillnaderna är extremt olika liksom tillgängligheten. Om nu ett land vill ha sin alkoholpolitik så varför ska EU lägga sig i denna införsel. I den här typen av frågor som hotar folkhälsan måste lokal politik ha företräde. EU står och faller inte med att ett land vill ha en effektiv alkoholpolitik exempelvis.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv