Om webbplatsen | Kontakt

Det finns inga sopor bara ”restprodukter”.

SRV på Södertörn gör ett mycket bra jobb med att ta hand om våra sopor eller mer exakt restprodukter. På Södertörn utanför Stockholm fungerar sophanteringen exemplariskt de kommer på rätt tid för att hämta hushållssoporna var fjortonde dag. Vi har väl fungerande återvinningscentraler där alla restprodukter kan lämnas. Under tjugo år har de bara missat min soptunna en gång.

I Stockholm har man stora problem med sophanteringen och med det mesta när det gäller upphandling. Kompetensen i Stockholms stad verkar vara undermålig. Lär av SRV på Södertörn och jag hoppas inte det bolaget köps upp av någon som kommer att förstöra det, exempelvis en riskkapitalist.

Apropå sopor respektive restprodukter så fick jag i början av 1980-talet lära mig att det finns inga sopor utan det är restprodukter som kan återvinnas och återanvändas. Förhoppningsvis kan även ”deponi” snart återanvändas. Först på senare år har den sanningen blivit allmän vilket är en välgärning.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv