Om webbplatsen | Kontakt

Det föds och dör idioter varje dag på det här klotet!

Terrorattackerna visar på detta enkla faktum att det bevisligen föds stollar varje dag. Det dör också stollar varje dag vilket är mer till lycka för samhället än att sörja. Att det föds stollar går däremot att rätta till med utbildning och skapa samhällelig samhörighet. Föräldrar och anhöriga, skolan, kamrater och omgivning kan också omvända och utveckla en nyfödd stolle till en ansvarsfull medborgare.

Sannolikt är det väl så att vi alla föds som stollar men kommer till insikt om samhällets förträfflighet under vår mognad och utveckling. Religiösa ledare har ett stort ansvar och de som förespeglar och predikar våld borde kunna dömas till förberedelse/medhjälp stämpling av mord.

I den allmänna utbildningen borde det vara en självklarhet att förklara att det finns inga som helst vetenskapliga bevis för övernaturliga ting som andar, änglar och profeter utan det kan avfärdas som rena fantasialster. Det humanistiska budskapet i religionerna borde lyftas och hyllas.

Kommentarer

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv