Om webbplatsen | Kontakt

Folk och Försvar!

Denna institution som för ett antal år sedan hade överlevt sig själv har idag ett stort  berättigande som forum för diskussion om vårt försvar. Organisationen tillkom på 1940 talet på initiativ av Torsten Nilsson S för att försvaret skulle bli folkligt och hålla vissa nazistiska strömningar borta från officerskåren. Idag är den senare delen ointressant emedan det folkliga inflytandet viktigare än någonsin.

Det är numera trovärdigare med ubåtsdiskussionerna när de fokuserats på fakta och inte på tidigare spökdiskussioner om ubåtar i svenska vatten. Det är också bra att teknik används för att spåra ubåt under vatten och det måste finnas och förhoppningsvis finns nyare metoder än de omtalade sonderna från andra världskriget. Kampen mot inträngande ubåt finns i modern teknik och inte en massa korvetter.

Försvaret måste också kopplas närmare myndigheter som polisen, kustbevakningen och tullen. Dessa myndigheter har intressant kompetens och materiella resurser att samverka med. Försvaret har också många kompetenser och framför all kraftiga vapen när sådana behövs. Tyvärr finns inte Posten och Televerket längre som då också var intressanta samarbetskandidater. Kanske kan man även lyfta sig och samverka med dessa bolag på något sätt.

När jag började i tullverket var det mycket förmånliga villkor för att få ledigt med i princip full lön kunna utbilda sig till underbefäl/reservofficer. Vi övade med ett litet löneavdrag tio dagar om året under militär ledning i Gräsmark i Värmland. Idag är dessa möjligheter stängda vilket har inneburit en kompetensförlust i både försvaret och de statliga myndigheterna.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv