Om webbplatsen | Kontakt

Händer det inget numera?

När man har slutat på sitt gamla jobb är det alltid roligt att se och höra om förändringar och nyheter från gamla kollegor. Tullverket har också alltsedan 1983 varit ganska synliga i media och vi har fått oss till livs fina resultat och intressanta smugglingar av stora mängder narkotika.

Den senaste tiden förekommer Tullverket mycket sparsamt i riksmedia som vi som bor i Stockholm är hänvisade till. Det kanske är bättre i lokalpressen och i andra delar av landet. Utifrån min horisont och erfarenhet har det blivit riktigt dåligt. I den mån det kommer en nyhet så är det småsaker som redovisas. Av erfarenhet vet jag att det alltid finns mycket intressant att redovisa. Just nu påminner det om 1970-talet då Tullverket var en okänd myndighet.

Det är ju ett allmänintresse att större ingripanden och tillslag kommer allmänheten till del. Stora centrala resursstarka informationsstaber har ju byggts upp men någonstans försvinner informationen. Journalisterna brukar ju vara bra på att leta fram information men här tycks de numera gå bet på uppgiften eller också har de av något skäl gett upp.

Jag är inte så säker på att dagens modenyck med ”enmyndighetsbegreppet” är något som vi medborgare vinner på oavsett det handlar om information eller service. Vi får hoppas på att de statliga myndigheter som ännu inte gett upp en decentraliserad organisation håller ut tills det blåser nya vindar.

Kommentarer

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading