Om webbplatsen | Kontakt

Hedersmedlemmar ett ålderdomligt system!

Jag har inget emot ett system med hedersmedlemsskap där belöningen är en medalj och ett hedersomnämnande. Men där måste det vara slut, det finns ingen anledning till att befria från medlemsavgifter och andra avgifter. Från min tid i facket så avskaffades denna mossighet på 1970-talet.

Kom gärna ihåg gamla kämpar så länge de finns i minnet och bjud på någon lunch men att komma ihåg födelsedagar, dödsfall o.dyl. årtionden efter att vederbörande lämnat en organisation, det är inte i tiden. Det är heller inte ansvarsfullt mot kommande styrelser.

Jag kan också se ett samband mellan organisationer som har systemet med hedersmedlemmar, de minskar drastiskt i medlemstal. Sannolikt finns det ett samband mellan bristande modernitet och framgång i rekrytering. Jag är själv med i flera föreningar med hedersmedlemsskap och räkna inte med mig i denna fråga.

Jag tror det kommer från komikerna Bröderna Marx här något justerat. ”Har ni så dåligt omdöme att ni vill utse mig till hedersmedlem då vill jag inte vara med i den föreningen”.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv