Om webbplatsen | Kontakt

IFÄ är lika viktigt som SFI!

I dagens samhälle måste äldre kunna komunicera via den nya tekniken och i de nya medierna (IT För Äldre). Det är lika viktigt som SFI (Svenska För Invandrare). Det måste komma till ett stöd för äldre med låg pension så att de kan skaffa rätt apparater för att kunna kommunicera ävensom kurser för att lära sig hur det nya samhället fungerar. De gamla systemen för kommunikation är lika dödsdömda som mynt och sedlar.

Myndigheter och sjukvård är genomdatoriserade ävensom media, transporter mm. mm. Det går inte att klara sig utan den nya tekniken och de äldre halkar på efterkälken och kan inte hävda sin rätt. Jag kan heller inte acceptera att vissa i tidig pensionsålder vägrar ta till sig ny teknik. Det är en skyldighet att följa med i samhällsutvecklingen och det förpliktigar att leva.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv