Om webbplatsen | Kontakt

Minskat antal tulltjänstemän ger färre fångar!

Kriminalvårdens Gd utropar med glädje i DN idag att antalet intagna minskat kraftigt de senaste åren. Han noterar särskilt att 200 färre narkotikabrottslingar är intagna. Tullverkets operativa personal har under samma tid minskat kraftigt och Sveriges värsta införselorter för narkotika står obemannade. Ett förhållande som är samhällsfarligt och givetvis uppdagas avsevärt färre narkotikabrott.

När tullverket hade en optimal och effektiv organisation uppdagades fängelsebelagda narkotikabrott nästan varje dag i Sydsverige. Den kräftgång som pågår nu måste brytas dels måste tullverket få nya resurser och sedan måste en rejäl omorientering göras internt från centrala byråkrater till operativ personal. I centrala myndigheters kontorsrum får man mycket lite tull för våra skattepengar.

Kriminalvårdens statistik talar ett tydligt språk med färre intagna för narkotikabrott.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv