Om webbplatsen | Kontakt

Misstroendeförklaringarna i Riksdagen beror på ett systemfel att utse myndighetschefer!

Det finns ett dubbelkommando i våra myndigheter, det finns ett förtäckt tyst ministerstyre och myndighetschefen är inte den fristående chef som den ska vara. Den är mycket försiktig med att fatta något beslut som går emot ministern och fackdepartementet i praktiken. Chefen i Transportstyrelsen fick i uppdrag av den borgerliga regeringen att  privatisera IT enheten, vilket blev det övergripande målet. Vederbörande chef begrep inte att det fanns hemligt material och tvingade igenom en olaglig privatisering.

Den S märkta regeringen ärvde problemet och statssekreterarna var oerfarna nästintill okunniga och begrep inte vad de höll på. Nu var väl heller inte Transportstyrelsens uppgifter så extremt hemliga utan mer att likna med ”softhemliga” uppgifter som mörkade en del personer och fordon. Hela affären med misstroendeförklaringar ger ett löjes skimmer över politikerna som kräver misstroende och som dessutom tidigare beslutat att hemliga register skall köras i privat regi. 

Som jag ser det är det de i den förra regeringen som beslutade om outsourcing av hemliga IT register och generaldirektören i Transportstyrelsen som ska ställas inför reespektive domstol. Strafföreläggande väcker ju ett löjes skimmer över rättsväsendet.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv