Om webbplatsen | Kontakt

Öresundsbron ständigt aktuell!

Det är skönt att vara pensionär. Man kan söka efter de bästa rabatterna och ha vilka bisysslor man vill. När jag var en offentlig person så brukade jag innan jag åtog mig ett uppdrag eller fick någon förmån, tänka, tål det jag nu gör att ses på en löpsedel.

Nu är Tullverkets generaltulldirektör aktuell på ledarsidan i Sydsvenska Dagbladet för att hon är både generaltulldirektör och ordförande i Öresundsbrokonsortiet. Här finns två motstridiga intressen, dels att trafiken skall gå så smidigt som möjligt och dels att Tullverket skall kunna kontrollera så många intressanta objekt som möjligt. Att då sitta på två stolar samtidigt blir kontroversiellt.

Enligt min menig är det inte lämpligt att förena ledarskapet för Tullverket med ett ordförandeskap i Öresundsbroskonsortiet eftersom Tullverkets kontrollfunktion delvis kostnadsfritt replierar på konsortiets betalstation och kan i kontrollsyfte åstadkomma vissa inskränkningar på servicenivån mot trafikanterna över Öresundsbron.

Att vara myndighetschef är i dagens läge så betungande operativt att nästan alla sidouppdrag som inte är relaterade till den egna myndigheten borde kunna ses som arbetshindrande. Uppdraget som myndighetschef är så viktigt att all operativ kraft bör ägnas åt den egna myndigheten. Även utredningsuppdrag är tveksamma åtaganden. Den typen av verksamhet kan gott överlåtas på någon pensionerad tjänsteman med lämplig bakgrund.

Det är också ganska vanligt att myndighetscheferna är medlemmar i varandras insynsråd/styrelser. Skall man ha en styrelse i en myndighet så bör den bestå av personer som är uppdragsgivare eller ägare av verksamheten d.v.s. svenska folket. Det finns då med nuvarande system bara riksdagsledamöter eller sk. trovärdiga medborgarpersoner att välja på.

Blotta misstanken att ett uppdrag kan uppfattas som förtroendeskadlig bör innebära att man avstår från uppdraget.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading