Om webbplatsen | Kontakt

Stiger havsnivån verkligen!

Det ä för mig en gåta hur någon kan räkna ut och mäta att havsytan har stigit med ”en millimeter”. Lyssnar man på SMHI i Sverige så är vattenståndet runt Sveriges kuster varierande idag är medelvattenståndet nästan en halvmeter under medelvattenståndet. Det är mycket sällan en halvmeter över medelvattenståndet och på många platser har tidvattnet upp till 20 meters variation. Härtill kommer en avdunstning som inte är beräkningsbar ner på millimeternivå.

 Alla floder på jordklotet rinner ut i havet med olika tillrinning beroende på nederbörd och andra händelser. Det sker jordbävningar och förskjutning av kontinentalsocklar varvid havet får mer eller mindre utrymme. För att ytterligare försvåra millimeterberäkningar av havsytan så är jorden rund.

När alla mina frågor är besvarade ska jag tro på domedagsprofeterna nu är de bara exhibitionister.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv