Om webbplatsen | Kontakt

Svensk Polis för tunn för terroristbekämpning!

Det är helt säkert att svensk polis inte räcker till för dagens våldsamma terrorister. För min del förordar jag ett militärt elitförband med ”killerinstinkt” för att möta den mycket onda terroristen. Det vi har sett i Europa och Mellanöstern visar på en sjukligt ond terror som jag är tveksam till att vår poliskår är rekryterad och utrustad för. Det krävs ett helt annat sinnelag än att hjälpa och ställa tillrätta för att hantera en terroristattack. Vår polis eller andra myndigheter har inte tillräcklig potens för att klara ut terrorister.

Det finns en ålderdomlig tolkning att militär inte kan agera i polisiära angelägenheter sedan händelserna i Ådalen. När det gäller terrorister kan det utan tvekan räknas som ett militärt anfall och då ska militär ingripa. Det har rätt utrustning och är tränade för strid och förhoppningsvis har de rätt ”killerinstinkt” för det jobbet. Givetvis ska inte militär agera i demonstrationer och andra demokratiska aktiviteter men det är deras huvuduppgift att agera vid hot mot rikets säkerhet.

Vi behöver bygga upp en beredskap av militära terrorist bekämpare på åtminstone tre orter i Sverige med dygnet runt täckning. Med flyg bör de kunna nå hela Sverige inom en timme med kraftfulla vapen och skydd, polisen kan vara backoffice och svara för den initiala insatsen. Min bedömning är att detta är den militära förstärkning som är mest aktuell, något storkrig bedömer jag som långt borta. Dagens rysskräck är i det närmaste fånig.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv