Om webbplatsen | Kontakt

Upprop antaget vid möte om pensionsfrågor den 20 september 2012!

Förbundsordförandena för landets pensionärsorganisationer måste äntligen träda fram och bli synliga i den allmänna debatten. De måste också skapa en effektiv gemensam förhandlingsorganisation. Nuvarande diskussioner med regeringen är mer kafferep än kraftfullt agerande för pensionärerna. Så får det inte fortsätta. Pensionärerna måste få en reell förhandlingsplattform.

Bromsen bygger på felaktiga prognoser och är inte värdig en välfärdsstat. Det är oacceptabelt att pensionerna minskar när lönerna ökar. Klyftan mellan pensioner och löner blir allt större, även med en bra ekonomisk utveckling i framtiden.

Till detta kommer att pensionärerna betalar högre skatt än löntagarna. Också detta är orimligt.

Vi kräver
- att bromsen avskaffas – den slår fel, skapar otrygghet och orättvisor!
- att pensionerna utvecklas som lönerna och värdesäkras!
- att pensioner och förvärvsinkomst beskattas lika!
- att pensionärsorganisationerna bildar en gemensam förhandlingsorganisation!

Vi pensionärer samlade till möte i Stockholm på initiativ av SPRF Stockholm har antagit detta upprop.

Vi finns också på Twitter och Facebook under rubrik pensionsupproret.

Karl Gunnheden                                                    Owe Landgren
Ordförande SPRF Distrikt Stockholm                       Ordförande SPRF Stockholm
Tel. 0738-35 05 04                                               Tel. 08-765 33 28

För ytterligare kommentarer kontakta

KG Scherman                                                       Karl-Olov Hedler
F.d. Gd, Riksförsäkringsverket                               F.d. revisionsdirektör/projektledare
Tel. 08-25 13 41                                                  Finansdepartementet
                                                                          Tel. 08-411 68 65

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv