Om webbplatsen | Kontakt

Utan medlemsnytta inga medlemmar!

Medlemsnyttan blir allt viktigare för medlemmar i föreningar. Det finns en tydlig trendspaning över detta syndrom. Tidigare var vi många gånger medlemmar i föreningar av ohejdad vana och så är det inte längre i nuvarande generation in aktion. Vi måste känna att vi har nytta av föreningen på något sätt. Det kan vara utvecklande, intressemässigt, ekonomiskt eller gemenskap. Det finns säkert fler skäl.

Jag personligen rensar nu i mina medlemskap och har jag inte en direkt nytta av föreningen då vill jag inte vara medlem längre. Det måste finnas något incitament som gynnar mig eller mina intressen. Det låter kanske egoistiskt men det finns ingen anledning att slänga ut medlemsavgifter på det man inte har någon nytta av.

När medlemsavgifterna passerar 200 kr per år för t.ex. en pensionär då behöver föreningarna visa på reell medlemsnytta om man skall få medlemmarna att stanna kvar. Medlemsavgifter till politiska partier ger sällan något konkret tillbaka till medlemmen så där ligger nog en del av förklaringen till de stora medlemsförlusterna.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading