Om webbplatsen | Kontakt

Vad gör pensionärsorganisationerna!

Det pågår faktiskt ett pensionärsuppror mot försämrade pensioner och orättvis beskattning.  Tilläggs- och inkomstpensionerna har försämrats tvärtemot mot vad som sades om det reformerade pensionssystemet. Pensionärerna inkomstbeskattas högre än löntagarna. Det är negativ särbehandling av ålderspensionärerna som vi inte kan accepteras. Det har också  startats olika pensionärsuppror i Stockholm och i Värmland

Uppräkningen av pensionerna år 2013 bidrar bara till att återställa pensionernas kronbelopp till samma nivå som år 2009. Eftersom prisnivån under mellantiden höjts med 4 procent har pensionernas köpkraft försämrats i motsvarande mån. Och någon kompensation för värdeförlusterna för åren 2010-2012 sker inte i omräkningssystemet. Orsaken till den otillfredsställande pensionsomräkningen är främst den s.k. bromsen, en restriktion för omräkningen som skulle komma att aktiveras endast undantagsvis.

Även för åren 2014 och 2015 drabbas pensionärerna av pensionsnedräkning eller bristande värdesäkring. Särskilt tydlig blir försämringen vid jämförelse med löneutvecklingen för förvärvsaktiva. För hela perioden från år 2009 till 2015 beräknas pensionernas realvärde minska med 9 procent samtidigt som lönernas realvärde beräknas öka med 8 procent. Inkomstklyftorna ökar på ett dramatiskt sätt, även vid god ekonomisk utveckling.

Den särskilda pensionärsskatten med högre skatteskalor medför att medelinkomstpensionären betalar ca 350 kronor mer i månaden än löntagarna. Pension är uppskjuten lön och ska i skattehänseende behandlas lika som lön för de yngre. Allt annat är åldersdiskriminering. Den för år 2013 aviserade skattesänkningen för ålderspensionärerna med i genomsnitt 50 kronor är en i sammanhanget nullitet. Jag anser att följande krav är basic för pensionärerna

-att bromsen avskaffas och pensionerna utvecklas som lönerna och värdesäkras,
-att pensioner och förvärvsinkomster beskattas lika,
-att pensionärerna tillerkänns förhandlingsrätt och bildar en gemensam förhandlingsorganisation.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv