Om webbplatsen | Kontakt

Vi har områden som kan privatiseras!

Diskussionen går het om privatisering i vård omsorg och skola men inom de rättsvårdande myndigheterna är de stiltje. Kanske är det den mansdominerade världen som går fri från konkurrens. Man har lyckats med att privatisera parkeringskontrollen på ett hyfsat bra sätt. Det är bara att gå vidare på den vägen.

Inom trafikövervakningen kan nästan allt privatiseras och bli en avgift istället för bötfällning och liknande ”brott”. Hastighetsövervakningen kan nästan  helt överlåtas på fartkameror och privatiseras. Cykelstölder och andra bagatellbrott kan mycket väl lösas på annat sätt än genom polisen. Stöldgods av ringa värde kan mycket väl hanteras utanför rättsväsendet och bära sina egna kostnader.

Det finns fler sådana här områden hos de flesta myndigheter, statliga och kommunala som borde lämna det dyra och tröga ibland ineffektiva offentliga systemet.

Lägg till kommentar


 

biuquote
  • Kommentar
  • Live-förhandsvisning
Loading

Arkiv